2. nedeľa v období cez rok 14.1.2018

Svätá omša 1. čítanie 2. čítanie
07.00 M. Kukaa J. Dravecká
08.00 O. Robotová Š. Robota
10.00 A. Harvánková J. Repáň
11.15 P. Podhradský S. Podhradská
16.00 B. Ivanová P. Ivan