25. nedeľa v cezročnom období 24.9.2017

  

Svätá omša 1. čítanie 2. čítanie
07.00 hod. M. Slávik J. Varhaníková
08.00 hod. J. Končík J. Žabka
10.00 hod. A. Bartošová E. Gabajová
11.15 hod. P. Podhradský S. Podhradská
18.00 hod. Ž. Valášková M. Čelková