33. nedeľa v cezročnom období 19.11.2017

Svätá omša 1. čítanie 2. čítanie
07.00 H. Ondrejková M. Slávik
08.00 E. Kyselová O. Ambruš
10.00 A. Bartošová Ľ. Valient
11.15    
18.00 J. Hasprová Ž. Valášková