Miništranti

Stretnutia miništrantov pod vedením pátra Stanislawa bývajú

každý štvrtok po detskej svätej omši.

 

Formácia miništrantov

Stretnutia miništrantov

Úvod Kto je to miništrant Liturgický rok
Bohoslužobné predmety Liturgické úkony Liturgická symbolika

 

Príručka pre miništrantov: Prirucka_pre_ministrantov.pdf (228,1 kB)

TIP:

Odporúčame Vám knihu 
Svätý Dominik Savio (Zachej.sk)