2. nedeľa v období cez rok 14.1.2018
Streda
17.1.2018
Svätého Antona, opáta

spomienka
NEDEĽA
21.1.2018
3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

sv. omše: 07.00, 08.00, 10.00, 11.15 a 18.00 hod.

 

Farské oznamy:

  1. Od 18. januára do 25. januára 2018 je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
  2. V sobotu 27. januára o 19.00 hod. v hoteli Študent sa uskutoční 6. farský ples. Lístky si môžete kúpiť v sakristii.
  3. Tento týždeň prvoprijímajúce deti budú mať katechézu. Birmovanci – deviataci budú mať vo štvrtok o 19.00 hod. sv. omšu. Birmovanci – II. rok prípravy budú mať v piatok o 18.00 hod. kurz Alfa. Stretnutie miništrantov bude v pondelok o 17.00 hod.
  4. Evanjelizačná svätá omša bude v pondelok o 18.00 hod. Stretnutie s Božím slovom bude v pondelok o 19.30 hod. na fare. Modlitba otcov bude v stredu o 5.45 h. v kaplnke.