Oznamy na 33. nedeľu v cezročnom období 19.11.2017
Utorok
22.11.2017
Obetovanie Panny Márie

spomienka
Streda
23.11.2017
Svätej Cecílie, panny a mučenice

spomienka
Piatok
24.11.2017
Svätého Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov

spomienka
NEDEĽA
26.11.2017
  34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

Po sv. omšiach bude vyloženie sviatosti oltárnej zasvätenie Ježišovmu srdcu. Kto sa zúčastni na recitovaní modlitby „O, Najmilší Ježišu“, môže získať úplné odpustky.

Sv. omše:
07.00, 08.00, 10.00, 11.15 a 18.00 hod.

Farské oznamy:

  1. Zbierka na farské stavby z minulej nedele činila 2445 Eur. Mladomanželia obetovali 50 Eur. Pán Boh zaplať, ďakujeme za Vašu štedrosť.
  2. Tento týždeň prvoprijímajúce deti budú mať katechézu. Birmovanci - deviataci budú mať vo štvrtok o 19.00 hod. sv. omšu. Birmovanci - II. rok prípravy budú mať v piatok o 18.00 hod. kurz Alfa. Stretnutie miništrantov bude v pondelok o 17.00 hod. Stretnutie s Božím slovom bude v pondelok o 19.30 hod. Modlitba otcov bude v stredu o 05.45 hod v kaplnke. Mládežnícka sv. omša bude v sobotu o 19.30 hod.
  3. V pondelok, utorok a piatok o 17.30 hod. budeme sa modliť za zosnulých a v stredu o 18.00 hod. bude sv. omša obetovaná za zosnulých zo spomienkových lístkov.
  4. Na budúcu nedeľu bude sa konať farský jarmok. Povzbudzujeme všetkých, ktorí majú dary a talenty a vyrábajú pekné veci, aby ich priniesli do sakristia. Výťažok jarmoku je určený na farské stavby.
  5. Na budúcu nedeľu o 15.00 hod. pozývame deti a rodičov do Cirkevného centra na vianočné tvorivé dielne.
  6. V našej reholi Misionárov Saletínov vzniká nová skutočnosť svetských laikov, ktorí sú zaangažovaní pokiaľ sa jedná o charizmu a misiu rehole. Všetkých, ktorí majú záujem o také poslanie, pozývame na informačné stretnutie dňa 21.11.2017, t.j. v utorok o 19.00 hod., ktoré sa uskutoční na fare.
 
Sviatosť manželstva chcú uzavrieť:

xxx

Kto by vedel o nejakých prekážkach, nech to ohlási na tunajšom farskom úrade. Okrem toho pamätajme na nich v našich modlitbách.