Oznamy na 25. nedeľu v cezročnom období 24.9.2017
Utorok
26.09.2017
Svätých Kozmu a Damiána, mučeníkov

ľubovoľná spomeinka
Streda
27.09.2017
Svätého Vincenta de Paul, kňaza

spomienka
Štvrtok
28.09.2017
Svätého Václava, mučeníka

spomeinka
Piatok
29.09.2017
Svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

sviatok
Sobota
30.09.2017
Svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

spomienka
NEDEĽA
01.10.2017
26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omše:
07.00, 08.00, 10.00, 11.15 a 18.00 hod.

Farské oznamy:

 1. Zbierka na farské stavby z minulej nedele činila 1.270 Eur. Pán Boh zaplať. Mladomanželia obetovali na farské stavby 100 Eur a Bohu známa osoba 100 Eur. Pán Boh zaplať.
 2. Tento týždeň prvoprijímajúce deti budú mať katechézu. Birmovanci – deviataci budú mať vo štvrtok o 19.00 hod. sv. omšu. Birmovanci - II. rok prípravy budú mať v piatok o 19.00 hod. v kaplnke kurz Alfa. Miništranti budú mať v pondelok o 17.00 hod. stretnutie v Cirkevnom centre.
 3. Oznam pre rodičov birmovancov – II. rok prípravy: Vo štvrtok o 18.00 hod. bude stretnutie rodičov ohľadom sviatosti birmovania.
 4. Stretnutie s Božím slovom bude v pondelok o 19.30 hod. a v stredu modlitba otcov ráno 05.45 hod.
 5. V najbližšom čase budeme mať príležitosť sa zúčastniť na púťach:
  • 30. septemberpúť do Bratislavy na blahorečenie Titusa Zemana
  • 7. októberpúť do Rajeckej Lesnej, na ktorej otec biskup zasvätí Panne Márii celú Žilinskú diecézu
  Chceme objednať autobusy na tieto púte, preto Vás prosíme, aby ste čím skôr sa prihlásili v sakristii.
Sviatosť manželstva chcú uzavrieť:

 

 • Peter Maťoš, náb. rím. kat., bývajúci PB, Hliny 1286 a Karolína Kvaššayová, náb. rím. kat., bývajúca PB, Rozkvet 2075/157
 • Roman Jurdík, náb. rím. kat., bývajúca PB, Rozkvet 2030/58 a Miriama Jurdíková, náb. rím. kat., bývajúca PB, Rozkvet 2030/58
 • Peter Chrenko, náb. rím. kat.,bývajúci PB, Rozkvet 2045/92 a Ivana Bačkovská, náb. rím. kat, bývajúca PB, Rozkvet 2056/121
 • Matej Konrád, náb. rím. kat., bývajúci PB, Rozkvet 2011/29 a Lenka Gardianová, náb. rím. kat., bývajúca PB, Rozkvet 2011/29
 • Ľuboš Pavol Šprocha, náb. rím. kat., bývajúci PB, SNP 1449 a Daniela Uhláriková, náb. rím. kat., bývajúca PB, Rozkvet 2076/158
 
Kto by vedel o nejakých prekážkach, nech to ohlási na tunajšom farskom úrade. Okrem toho pamätajme na nich v našich modlitbách.