Aktivity

Požehnanie oltárnej mozaiky (13. október 2019)

Požehnanie oltárnej mozaiky (13. október 2019)
  Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. (Jn 19,26-27) Tieto veľmi známe evanjeliové slová, ktoré odzneli v posledných okamihoch ukrižovania na...

Posvätenie obnovenej kaplnky a požehnanie zvonov (18. august 2019)

Posvätenie obnovenej kaplnky a požehnanie zvonov (18. august 2019)
  V pondelkovú noc 20. augusta 2018 založil Bohu známy páchateľ požiar, ktorého obeťou sa stala najmä drevená strecha vtedy ešte farského kostola svätej Heleny na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici. Počas niekoľkých minút sa tak zo strechy stala horiaca fakľa, ktorá osvetľovala a prebúdzala...

Farský deň rodiny (17. august 2019)

Farský deň rodiny (17. august 2019)
  Sobotné dopoludnie 17. augusta 2019 patrilo v našej farnosti predovšetkým deťom, ale aj celým rodinám. Zo začiatku sa zdalo, že nám počasie nebude priať, ale napokon sa na nás slnko predsa len usmialo. O 9:00 hod. odslúžil detskú svätú omšu páter Stanisław a po nej sa predstavili deti z CCVČ...

Farská púť Staré Hory - Hronský Beňadik (1. máj 2019)

Farská púť Staré Hory - Hronský Beňadik (1. máj 2019)
  Životná púť každého jedného z nás má jasný a konkrétny cieľ - je ním stretnutie sa s naším Pánom v nebeskej sláve. Prísť do cieľa nie je vždy jednoduché, pretože na našej ceste sa môžu objaviť rôzne prekážky, ktorých zvládnutie si častokrát vyžaduje obrovskú námahu a siahnutie až na dno...

Pôstna výzva 2019: Akcia "40x40"

Pôstna výzva 2019: Akcia "40x40"
Na tohtoročné pôstne obdobie sme pre Vás pripravili modlitebnú výzvu s názvom "40x40", ktorá spočíva v 40 modlitebných úmysloch na 40 dní pôstneho obdobia. Pre úspešné zvládnutie každodennej výzvy je potrebné prečítať si evanjeliový úryvok daného dňa a potom sa pomodliť jeden desiatok ruženca na...