Aktivity

Krížová cesta cez mesto

Krížová cesta cez mesto
Na Kvetnú nedeľu 24. marca pripravili mladí z Cirkevného centra pre všetkých veriacich krásny program v podobe hranej krížovej cesty, ktorá sa začala za účasti veľkého počtu ľudí pred farským kostolom v Považskej Bystrici. Odtiaľ sa veriaci nasledovali Krista jednotlivými zastaveniami krížovej...

Odvážne išli za Svetlom

Odvážne išli za Svetlom
  Mottom tohtoročných rorátov boli slová "Odvážne išli za Svetlom". Počas troch týždňov sme spolu s deťmi spoznávali rôznych ľudí, ktorí počas svojho života odvážne kráčali za Svetlom. Či už to bola maličká Antonietta Meo so svojimi listami Ježišovi, alebo vždy vtipný a veselý Filip Neri,...

Do našej farnosti zavítal Mikuláš

Do našej farnosti zavítal Mikuláš
  Keďže aj v našej farnosti je strašne veľa dobrých detí, ktorí celý rok poslúchali svojich rodičov doma a učiteľov v škole, mohol aj k nám zavítať zvláštny hosť, aby odmenil každý dobrý skutok. A tak sme vo štvrtok 6. decembra po detskej rorátnej svätej omši privítali medzi nami svätého...

Rodiny v Rodinkove - Belušské Slatiny

Rodiny v Rodinkove - Belušské Slatiny
  Tretí októbrový víkend sme zažili s pár rodinami pekný víkend v Dome prijatia pre rodiny - Rodinkove v Belušských Slatinách. Nie všetci sme sa poznali, preto to bolo zaujímavejšie. Pár rodín z Rozkvetu, pár rodín z Považskej Bystrice a pár rodín z Udiče. Bol tam s nami aj páter Wieslav,...

Požehnanie základného kameňa a pozemku farských pastoračných budov - 3. október 2012

Požehnanie základného kameňa a pozemku farských pastoračných budov - 3. október 2012
  Streda 3. október 2012 sa navždy zapíše do mladej histórie našej farnosti, pretože práve v tento deň sme mohli na základe právoplatného stavebného rozhodnutia pozvať otca biskupa Tomáša Galisa, aby slávnostne posvätil základný kameň a pozemky, na ktorých bude stáť naše farské pastoračné...