Cirkev na Slovensku

Podľa zverejnených výsledkov sčítania obyvateľov Štatistiického úradu Slovenskej republiky z roku 2011 sa k rímskokatolíckemu náboženskému vyznaniu hlási 3 347 277 obyvateľov (t. j. 62 %), ku gréckokatolíckemu náboženstvu sa hlási 206 871 obyvateľov (3,8 %) a k evanjlickej cirkvi 316 250 obyvateľov (5,9%). Rímskokatolícke náboženstvo je teda na našom území dominantné.

Prehľad náboženského zloženia podľa okresov SR z r. 2011 (v %):

Kraj SR Rímskokatolícke náboženstvo Gréckokatolícke náboženstvo Evanjelické vyznanie
Bratislavský 56,3 % 0,8 % 5,1 %
Trnavský 70,1 % 0,2 % 3,7 %
Nitrianský 70,5 % 0,3 % 2,8 %
Trenčiansky 64,1 % 0,2 % 8,1 %
Žilinský 70,1 % 0,3 % 8,9 %
Banskobystrický 54,8 % 0,8 % 10,6 %
Prešovský 61,5 % 14,1 % 4,5 %
Košický 51,4 % 9,5 % 3,7 %

 

Rímskokatolícka Cirkev

Rímskokatolícka Cirkev je na našom území rozdelená do dvoch provincií, ktoré pozostávajú z 8 diecéz:

Západná provincia Bratislavská arcidiecéza

Mons. Stanislav Zvolenský

bratislavský arcibiskup - metropolita

Mons. Jozef Haľko

bratislavský pomocný biskup

Trnavská arcidiecéza Nitrianska diecéza
 

Mons. Ján Orosch

trnavský arcibiskup

Mons. Viliam Judák

nitriansky diecézny biskup

Žilinská diecéza Banskobystrická diecéza

Mons. Tomáš Galis

žilinský diecézny biskup

Mons. Marián Chovanec

banskobystrický diecézny biskup

Východná provincia Košická arcidiecéza

Mons. Bernard Bober

košický arcibiskup - metropolita

Mons. Marek Forgáč

košický pomocný biskup

Spišská diecéza Rožňavská diecéza
  

Mons. Štefan Sečka

spišský diecézny biskup

Mons. Stanislav Stolárik

rožňavský diecézny biskup

 

Gréckokatolícka Cirkev

Gréckokatolícka cirkev je na Slovensku tvorená dvoma eparchiami (bratislavská a košická) a jedným prešovským arcibiskupstvom:

      

Bratislavská eparchia Košická eparchia

Mons. Peter Rusnák

bratislavský eparcha

Mons. Milan Chautur

košický eparcha

Prešovské arcibiskupstvo

Mons. Ján Babjak SJ

prešovský arcibiskup - metropolita a hlava Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

Mons. Milan Lach SJ

prešovský pomocný biskup a titulárny biskup ostrazinský