Cirkevné centrum voľného času Rozkvet

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Písomné vyhlásenie
o bezpriznakovosti - žiak
TU
Písomné vyhlásenie
o bezpriznakovosti - návštevník
TU
Oznámenie o výnimke z karantény  TU 
Školský semafor 2021/2022 TU

 

Cirkevné centrum voľného času začne svoju činnosť v školskom roku 2021/2022 od 4. októbra 2021 podľa Usmernenia Ministerstva školstva pre CVČ a Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19, ktoré sú totožné s usmerneniami vydanými pre základné školy. Rodičia s deťmi pri vstupe do CCVČ sú povinní riadiť sa usmerneniami vedúcich krúžkov a priniesť zo sebou vyplnené potvrdenie o bezinfekčnosti.

Ing. Miroslav Dérik
Riaditeľ CCVČ

Výchovný program CCVČ Výročná správa 2018/2019
Rozkvet 2047
017 01 Považska Bystrica
(8. základna škola v Pov. Bystrici)
Poverený vedením: Ing. Miroslav DÉRIK

E-mail: ccvc.rozkvet@gmail.com

 

Vianočné tvorivé dielne 2016

/album/vianocne-tvorive-dielne-2016/p1100087-jpg/

Aktivity nášho Cirkevného centra voľného času

/album/aktivity-nasho-cirkevneho-centra-volneho-casu/a14441055-1206033419437809-7236493115167335437-n-jpg/ /album/aktivity-nasho-cirkevneho-centra-volneho-casu/a14470381-1206028506104967-2138866962676510338-n-jpg/ /album/aktivity-nasho-cirkevneho-centra-volneho-casu/a14483511-1206027079438443-247557725-n-jpg/ /album/aktivity-nasho-cirkevneho-centra-volneho-casu/a14492535-1206032452771239-3382788239768105671-n-jpg/ /album/aktivity-nasho-cirkevneho-centra-volneho-casu/a14494601-1206028706104947-6869993941908628586-n-jpg/ /album/aktivity-nasho-cirkevneho-centra-volneho-casu/a14494630-1206028489438302-6405091744033447707-n-jpg/