Vaše prosby:

Dátum 29.05.2016

Vložil Mária

Titulok Prosba o modlidby

Odpovedať

Drahé sestričky, prosím Vás o podporu Vašich modlidieb za Božiu pomoc a Božie milosrdenstvo, aby boli vyslyšané moje prosby a zlo odišlo odo mňa. Pán Boh zaplať.

Dátum 28.05.2016

Vložil maminka J.

Titulok prosba za zetě

Odpovedať

Drazí, prosím vás o modlitbu za dar osvobození od zlého, za duchovní a duševní uzdravení, dary obrácení, víry, křtu a nastoupení na dobrou Boží cestu pro Milana. Na tento úmysl jsem nechala sloužit 30 mší svatých, ale vypadá to, že se zlý nemíní jen tak vzdát. Proto vás prosím o pomoc vaší modlitby. Jiřina.

Dátum 25.05.2016

Vložil mama

Titulok maturita

Odpovedať

Drahé sestričky, prosím o modlitby pre syna , za pokoj a Božie požehnanie, nech zajtra dobre zmaturuje. Bohu vdaka.

Dátum 25.05.2016

Vložil Jana

Titulok prosba za syna

Odpovedať

prosím o modlitby za môjho syna Daniela, aby mu Duch svätý osvietil rozum, dal silu, schopnosť a hlavne usilovnosť v každodenných povinnostiach. Nech si vyberie správny smer v živote a nech má dostatok sily na naplnenie tohto cieľa. Pán Vás žehnaj za modlitby.

Dátum 24.05.2016

Vložil mama

Titulok Prosba za dcerku

Odpovedať

Prosím o modlitby pre dcéru, nech dobre urobí skúšku zajtra. Bohu vdaka

Dátum 23.05.2016

Vložil Mária

Titulok Prosba o modlidby

Odpovedať

Drahé sestričky, prosím Vás, pomôžte mi vymodliť Božie milosrdenstvo, nech Pán Boh vypočuje moje prosby, modlidby a pomôže mi v mojej zložitej životnej situácii a starosti obráti na radosť. Pán Boh zaplať.

Dátum 22.05.2016

Vložil Mária

Titulok Prosba o modlidby

Odpovedať

Milé sestričky, prosím Vás o modlidby za moju dcéru, nech dobre zmaturuje. Bohu vďaka.

Dátum 22.05.2016

Vložil mama

Titulok Prosba o modlitby

Odpovedať

Vrúcne prosím o modlitby, pre syna za božiu pomoc na maturite. nech dobre zmaturuje . Bohu vdaka.

Dátum 19.05.2016

Vložil veriaca

Titulok vyslobodenie

Odpovedať

Prosím o modlitbu za zlepšenie životnej a finančnej situácie. Bohu vdaka.

Dátum 19.05.2016

Vložil Zuzana

Titulok Prosba o zdravie

Odpovedať

Prosím o zdravie mojich detí, za mňa. Za manžela, nech ho osvieti Duch Svätý a pomôže mu správne sa rozhodovať. Za jeho firmu nech sa konečne ustáli a vyriešia sa finančné problémy.Bohu vĎaka