Posolstvo bez slov

1. Svätá hora

1. Svätá hora
  Miesto zjavenia – La Salette – leží vo francúzskych Alpách v nadmorskej výške 1800 m – osamotené a skryté uprostred hôr. Už na ceste zažijeme nezabudnuteľné pocity pri stretnutí s prírodou. Samotná cesta je taktiež symbolom nášho vnútorného výstupu nahor. Čím vyššie stúpame,...

2. Vyhnaná Matka - vec svedomia

2. Vyhnaná Matka - vec svedomia
  Prvý dojem, akým zapôsobila Krásna Pani na dvojicu pastierikov, už sám o sebe má črty dôležitého posolstva. Deti usúdili, že je to matka z ich okolia, ktorá bola vlastnými deťmi zneuctená, zbitá, vyhnaná z domu, matka, ktorá utiekla do hôr, aby sa v tichosti vyplakala....

3. Plačúca Matka

3. Plačúca Matka
  Keď chceme pochopiť pravdu o La Salette, musíme sa neustále a odznova vracať k dojímavému obrazu: „Hľa, žena sa posadila na kamennú lavicu, tvár skryla do dlaní a zaliali ju slzy.“ Každému slovu zjavenia robia spoločnosť slzy, ktoré tečú z očí Panny Márie počas...

4. Pani s troma vencami ruží

4. Pani s troma vencami ruží
  Deti opisovali Krásnu Paniu asi takto: „Mala na hlave korunku z ruží. V každej ruži žiaril trblietavý diamant. Vyzeralo to ako žiarivý diadém kráľovnej. Veniec z ruží lemoval šatku na pleciach a akoby opletal aj kríž, ktorý Panna Maria mala na prsiach. Veniec z ruží...

5. Kráľovná v zástere

5. Kráľovná v zástere
  Podľa rozprávania vizionárov z La Salette sa Krásna Pani ukázalo ako majestátna Pani, priezračná, vznášajúca sa trochu nad zemou. Pani bola taká krásna, že deti mali len jedno pomenovanie: „Krásna Pani.“ Mala na sebe slnečný šat, na ktorom sa ligotali nespočetné hviezdy. Na dlhej bielej...

6. Kríž - žiariace centrum

6. Kríž - žiariace centrum
  Podľa rozprávania detí Krásna Pani mala na prsiach zlatú reťaz s krížom. Z neho sa Ježiš ako živý pozeral na deti. Všetko svetlo, do ktorého bola ponorená a ktorým bola presvietená, vychádzalo z kríža. Melánia potom hovorila, že by nemohli vidieť Krásnu Paniu so všetkými...

7. Kladivo a kliešte

7. Kladivo a kliešte
  Kresťanská Dobrá zvesť nám chce nielen pomôcť zvládnuť osobné kríže a utrpenia, čiže premeniť slzy na perly, kamene a skaly na kopy zrna, utrpenie na milosť. Kresťanská viera zároveň udeľuje silu a splnomocnenie, aby sa účinne orodovalo za iných. Naše modlitby a naša...

8. Premenené slzy

8. Premenené slzy
  Slzy Krásnej Panej počas jej zjavenia nepadali na zem, aby sa v nej stratili, ale strácali sa vo výške žiariaceho kríža, ktorý bol na prsiach Plačúcej Panej. „Vo svetle Ukrižovaného sa menili akoby na perly,“ hovorili deti. V týchto jagavých perlách sa ukazoval plný lesk, ktorý...

9. La Salette - druhá Kalvária

9. La Salette - druhá Kalvária
  Hneď po zjavení nazval veriaci ľud miesto zjavenia Panny Márie v La Salette druhou Kalváriou. To znamená, že dobre pochopil všetko, čo Matka povedala a odovzdala pastierikom, že uvidel duchovnú súvislosť medzi La Salette a Kalváriou. La Salette nadväzuje na udalosti na...

10. Zázračný prameň

10. Zázračný prameň
  Keď v pondelok 21. september 1846, dva dni po zjavení, niekoľko obyvateľov dediny sprevádzalo Melániu cestou na miesto zjavenia, objavili tečúci prameň, ktorý cez leto už dávno vyschýnal. „Nový zázrak!“ kričali ľudia. Správa sa veľmi rýchlo rozšírila a na Horu zjavenia pritiahla...