Naša farnosť v roku 2015

Naša farnosť v roku 2014

 

Naša farnosť v roku 2013

Počet návštev na farskej stránke (roky 2012 a 2013):

 

Naša farnosť v roku 2012

Štatistiky našej farskej webovej stránky: