25. nedeľa v cezročnom období 18.09.2022

 1. Tento týždeň si spomíname:
  • pondelok: 176. výročie zjavenia Panny Márie v La Salette,
  • utorok: sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoloč., muč.,
  • streda: sv. Matúša, apoštola a evanjelistu,
  • piatok: sv. Pia z Pietrelciny, kňaza.
 2. V pondelok je slávnosť Panny Márie Lasaletskej, patrónky našej farnosti. Po rannej svätej omši bude celodenná adorácia. O 18.00 hod. Vás pozývame na pobožnosť k Panne Márii Lasaletskej, po ktorej bude nasledovať slávnostná svätá omša pri príležitosti 176. výročia zjavenia Panny Márie v La Salette, ktorú bude celebrovať vdp. Ľudovít GABRIŠ, kaplán z farnosti Považská Bystrica - mesto.
 3. Pozývame Vás tento týždeň o 15.00 hod. na Hodinu milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou - modlime sa za pokoj vo svete.
 4. Ďakujeme ženám z III. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme ženy zo IV. skupiny.
 5. Dnes sa koná zbierka na seminár. Vopred Vám ďakujeme.
 6. Tento týždeň:
  prvoprijímajúce deti: svätá omša vo štvrtok o 17.00 hod.
  birmovanci - deviataci: svätá omša vo štvrtok o 19.00 hod.
  birmovanci - druhý rok prípravy: prvé stretnutie v piatok o 18.00 hod. v Cirkevnom centre
  deti z Oázky: stretnutie na fare v stredu o 16.00 hod.
  mládež: mládežnícka svätá omša bude v sobotu o 19.30 hod.
 7. Oznam pre rodičov birmovancov - II. rok prípravy: Vo štvrtok o 18.00 hod v kostole bude pre nich stretnutie ohľadom birmovky.
 8. V utorok bude večer milosrdenstva od 20.00 hod.
 9. V stredu ráno o 05.45 hod. bude modlitba otcov.
 10. Zbierka na pastoračné centrum z minulej nedele činila 2.000 Eur. Mladomanželia obetovali na pastoračné centrum 1.000 Eur, 300 Eur a 50 Eur. Pán Boh zaplať.
 11. V sobotu cestujeme na púť do Wadowic. Odchod autobusu bude o 05.00 hod. ráno pri zástavke oproti schodom ku kaplnke.
 • V našej farnosti chceme vyčleniť v nedeľu sv. omšu o 7.30 hod. práve hlavne pre ľudí
  nad 65 rokov .
  To neznamená že nemôžete prísť na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre Vás určená:
  Našim úmyslom nie je Vás diskriminovať, ale chrániť vaše zdravie.
  Na dverách pri vstupe do kostola sú umiestnené upozornenia na platné opatrenia.
  Preto Vás prosíme, aby ste si ich prečítali a dodržiavali.
  Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, V našom kostole je
  približne 100 miest, ktoré sú označené žltým kruhom, Na týchto označených miestach
  veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia
  každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Na choruse na podlahe sú označené
  miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové
  odstupy.
  Ak bude naplnená kapacita kostola, máme ešte možnosť sa postaviť pred kostolom ,
  takisto pamätajme na dvojmetrové odstupy. V nedeľu zabezpečíme vonkajšie ozvučenie.
  V kostole musíme zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu.
  Pravidelne po sv. omši je potrebné dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Znak pokoja
  vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v
  laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.
  Pri vstupe do kostola bude pre Vás k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky.
  Podobný stolík budeme mať aj my kňazi pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo
  ku kontaktu s veriacim, aby sme mohli, my kňazi možnosť dezinfikovať si ruky.
  Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk.
  Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to
  upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.

OZNAMY Z MINULÝCH NEDELÍ

Oznamy na 4. adventnú nedeľu (19.12.2021)

  Sväté omše v týždni budú od pondelka do štvrtku ráno o 06.45 hod a popoludní o 18.00 hod. Prosíme Vás, aby ste využívali aj ranné sväté. omše. V prípade kontroly preukážte sa dokladom. Pripravované priame prenosy svätých omší nájdete...

Oznamy na 3. adventnú nedeľu (12.12.2021)

Tento týždeň si spomíname: - pondelok: spomienka svätej Lucie, panny a mučenice, - utorok: spomienka svätého Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, Ďakujeme ženám z V. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme ženy z VI. skupiny. Sväté omše: - v...

Oznamy na 2. adventnú nedeľu (05.12.2021)

Tento týždeň si spomíname: - pondelok: spomienka svätého Mikuláša, biskupa, - utorok: spomienka svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, - streda: Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie. Ďakujeme ženám z IV. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme ženy z...

Oznamy na 1. adventnú nedeľu (28.11.2021)

Tento týždeň si spomíname: - utorok: sviatok Svätého Ondreja, apoštola, - piatok: spomienka Svätého Františka Xaverského, kňaza. Ďakujeme ženám z III. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme ženy z IV. skupiny. Dnes sa koná zbierka na Charitu. Keďže katolícka...

Oznamy na 34. nedeľu v Cezročnom období (21.11.2021)

Tento týždeň si spomíname: - pondelok: spomienka Svätej Cecílie, panny a mučenice, - streda: spomienka Svätého Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov. Dnes je slávnosť Krista Kráľa. Vo všetkých farských kostoloch sa pred vyloženou Sviatosťou oltárnou bude...

Oznamy na 33. nedeľu v Cezročnom období (14.11.2021)

Tento týždeň si spomíname:. - streda: spomienka Svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, Na budúcu nedeľu je slávnosť Krista Kráľa. Vo všetkých farských kostoloch sa pred vyloženou Sviatosťou oltárnou bude konať obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu....

Oznamy na 32. nedeľu v Cezročnom období (07.11.2021)

Tento týždeň si spomíname:. - utorok: sviatok Výročie posviacky Lateránskej baziliky, - streda: spomienka Svätého Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, - štvrtok: spomienka Svätého Martina z Tours, biskupa, - piatok: spomienka Svätého Jozafáta, biskupa a mučeníka. Ďakujeme ženám z VIII....

Oznamy na 31. nedeľu v Cezročnom období (31.10.2021)

Tento týždeň si spomíname:. - pondelok: slávnosť Všetkých svätých, - utorok: spomienka Všetkých verných zosnulých, - streda: spomienka Sv. Martina de Porres, rehoľníka, - štvrtok: spomienka Sv. Karola Borromejského, biskupa. V pondelok na slávnosť Všetkých svätých budú sväté omše...

Oznamy na 29. nedeľu v Cezročnom období (17.10.2021)

Tento týždeň si spomíname:. - pondelok: sviatok sv. Lukáša, evanjelistu, - piatok: spomienka sv. Jána Pavla II., pápeža. Ďakujeme ženám z V. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme ženy z VI. skupiny. Na budúcu nedeľu (24.10.) bude o 09.30 hod. priamy prenos...

Oznamy na 28. nedeľu v Cezročnom období (10.10.2021)

Tento týždeň si spomíname:. - pondelok: spomienka Sv. Jána XXIII., pápeža, - piatok: spomienka Sv. Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi. Ďakujeme ženám z IV. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme ženy z V. skupiny. Na budúcu nedeľu (17.10.)...