PRIHLASOVANIE NA SV. OMŠE (deti, birmovanci, mládež)

Po kliknutí na nižšie uvedené obrázky je možné prihlásiť sa na vybrané sväté omše, ktoré sú v tomto mimoriadnom stave určené pre deti, birmovancov alebo mládež. Maximálny počet osôb, ktoré sa môžu zúčastniť svätej omše, je 5 osôb.
 
PRI PRIHLASOVANÍ UVEĎTE LEN VAŠE KRSTNÉ MENO
NEUVÁDZAJTE PRIEZVISKO!
 
Vyplnením tohto prihlasovacieho formulára dávate v rámci 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), 
súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v rozsahu meno 
a jeho využitie pri evidencii účastníkov svätej omše vo farnosti Považská Bystrica - Rozkvet.