8. Ale vy si z toho nič nerobíte

8. Ale vy si z toho nič nerobíte

 

Je to výčitka plná sťažnosti utrápenej a ustarostenej Matky, ktorá vidí svoje deti vo veľkom nebezpečenstve. To znamená: „Keď sú deti v biede, ponáhľajú sa k matke, keď sú v nebezpečenstve, matka sa k nim ponáhľa.“ Panna Mária vie, čo nás čaká, ak nás jej Syn opustí, a svoj ľud nechá napospas osudu. Dnešná situácia vo svete, obzvlášť postavenie Cirkvi vo viacerých krajinách, napr. chýbajúci kňazi, nám túto reflexiu potvrdzujú. Ak je Kristus s nami aj dnes, ak ho stále môžeme stretnúť v slove, v chlebe a v bratovi, to naozaj nie je našou zásluhou, ale vďačíme za to neustálemu orodovaniu Panny Márie.

Zaujíma nás to vôbec? Aj Panna Mária vie o možnostiach, ktoré si nevšímame. Sme si vôbec vedomí zodpovednosti, ktorú máme nielen za vlastný život vo viere, ale i za našich blížnych? Vieme o moci Božích detí a máme možnosť prostredníctvom našej prosebnej modlitby a našim účinným pokáním pomáhať iným, aby čoraz viac spolupracovali na tom, aby nás Kristus neopustil. Vo všetkých zjaveniach nás Panna Mária vyzývala, aby sme sa viac modlili zvlášť za hriešnikov.

Matkina sťažnosť je vážnym napomenutím, smerujúcim ku všetkým, a je zároveň i pozvánkou k obráteniu sa a k pokániu, je volaním Matky k verným deťom, aby jej pomáhali v orodovaní za bratov a sestry, ktorí sa ešte nechcú podriadiť, je úpenlivou prosbou o Božie milosrdenstvo pre nich. Boh chce, aby sme jeden za druhého prosili o to, čo potrebujeme, a čo on pre nás prichystal.