9. Hoci by ste sa akokoľvek modlili, neviem, čo robili, nikdy mi nedokážete vynahradiť moju námahu, ktorú pre vás vynakladám

9. Hoci by ste sa akokoľvek modlili, neviem, čo robili, nikdy mi nedokážete vynahradiť moju námahu, ktorú pre vás vynakladám

 

Tieto slová Panny Márie sú adresované v prvom rade všetkým ľuďom, ktorí neuznávajú jej úlohu orodovníčky a odopierajú jej všetku úctu. Ďalej nás to núti k uvažovaniu aj nad tými, ktorí pripúšťajú len minimálnu mariánsku úctu a vyjadrujú zvláštne obavy, že inak by bol vraj Kristus odsunutý do úzadia. Pre ozajstných ctiteľov Panny Márie sú slová zjavenia uznaním, potvrdením a výzvou, aby sme Pannu Máriu milovali celým srdcom, ctili si ju a robili všetko, čo je v našich silách, aby ju všetci ľudia poznali a milovali. Ten, kto raz pochopil, akú úlohu a význam má v spasiteľskom diele Ježiša Krista, nikdy ju nemôže prestať chváliť a ctiť, bude sa snažiť rozširovať mariánsku úctu, aby Panna Mária bola čoraz viac uznávaná a uctievaná ako Matka všetkých ľudí, a tak sa vyplnili slová z Magnifikatu: „Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.“ Sám Boh zveril Panne Márii materstvo, a jej Syn si ju ctil a miloval tak hlboko, že jej z kríža zveril celé ľudstvo. Voči všetkým ľuďom prijala práva, povinnosti a zodpovednosť Matky. O tom najlepšie vedia naše matky. Ak sa nikdy neodvďačíme našej pozemskej matke za to, čo pre nás urobila a vytrpela, ako sa môžeme odvďačiť našej Nebeskej Matke za námahu, ktorú pre nás vynakladá?