Angela Musolesi: Poraziť diabla skrze Ježiša

Angela Musolesi: Poraziť diabla skrze Ježiša

 

Každý určite pozná veľmi známy citát zo Svätého písma: „Ak je Boh za nás, kto je proti nám?“ (Rim 8, 31) Ak by sme chceli jednou vetou charakterizovať knihu Poraziť diabla skrze Ježiša od františkánskej laickej sestry Angely Musolesi, spomenutý citát je veľmi výstižný a trefný, nakoľko na každej strane tejto knihy sa o tom môžeme presvedčiť. Boh je vždy na našej strane, záleží len nás, na ktorú stranu sa postavíme my. Len pamätajme na to, ktorá strana je víťazná.

Autorka sa vo svojom diele často opiera o osobné skúsenosti s bojom proti Zlému, ktoré veľmi vhodne dopĺňa o poznatky získané od Gabriela Amortha, azda najznámejšieho exorcistu posledných čias. Ako veľmi silnú zbraň, ktorou môže bojovať každý z nás, uvádza autorka modlitbu za oslobodenie. Možno si ani sami neuvedomujeme, akú silu má zbožná modlitba vychádzajúca z hĺbky srdca a koľkým ľuďom ňou môžeme pomôcť v ich ťažkostiach. A práve preto autorka obracia našu pozornosť na túto formu modlitby, objasňuje jej princípy a zdôvodňuje jej teologický význam. Veľkým prínosom je, že všetky teoretické poznatky sú podložené alebo doplnené aj praktickými príkladmi.

Prečítanie tejto knihy dodáva odvahu... odvahu nebáť sa v mene Ježiša Krista bojovať so Zlým, veď Božie dary nám neboli zverené preto, aby sme ich schovávali. Možno aj ty v sebe objavíš dar modlitby, ktorý do teba vložil Boh, aby si prostredníctvom neho pomáhal iným.

Autor recenzie: Ľubomír Valient

TIP:

Knihu Angela Musolesi: Poraziť diabla skrze Ježiša si môžete pohodlne zakúpiť v kresťanskom kníhkupectve Zachej.sk.