Farská púť Staré Hory - Hronský Beňadik (1. máj 2019)

Farská púť Staré Hory - Hronský Beňadik (1. máj 2019)

 

Životná púť každého jedného z nás má jasný a konkrétny cieľ - je ním stretnutie sa s naším Pánom v nebeskej sláve. Prísť do cieľa nie je vždy jednoduché, pretože na našej ceste sa môžu objaviť rôzne prekážky, ktorých zvládnutie si častokrát vyžaduje obrovskú námahu a siahnutie až na dno našich síl. No nech je cesta akokoľvek ťažká, nikdy na nej nekráčame sami. Stačí sa len dobre obzrieť okolo seba a v tvári každého jedného človeka uvidieť svojho blížneho - svojho brata a sestru. Áno, presne tak! K nášmu Otcovi kráčame ako veľká rodina - putujúca rodina Božích detí.

A práve v tomto duchu sme sa v prvý májový deň vydali na ďalšiu farskú púť. Pútnická rodina v autobuse bola tak ako každá rodina jedinečná. Mladší i starší, manželia i jednotlivci, z farnosti i mimo nej.

Našou prvou zastávkou bolo stretnutie sa s nebeskou Matkou na Starých Horách, na mieste, kam každoročne prichádzajú tisíce mariánskych ctiteľov, aby tu s pokorným srdcom odovzdali svoje starosti, problémy, prosby ale aj poďakovania tej, ktorá sa za nás neustále prihovára u svojho Syna. Dominantou tohto pútnického miesta je predovšetkým veľkosťou aj názvom menšia bazilika, skrývajúca o to väčšie duchovné bohatstvo a neďaleká Studnička, kde bola v zemi na prelome 17. a 18. storočia zakopaná Milostivá socha Panny Márie.

Na poludnie sme sa presunuli južnejšie smerom na Pohronie, aby sme sa pokochali nielen krásou, ale aj bohatstvom, ktoré v sebe prechováva kostol v Hronskom Beňadiku. V tejto svätyni sa totiž nachádza relikvia Kristovej krvi, ktorá pochádza z Veronikinej šatky. Túto vzácnu relikviu, ktorú daroval kráľovi Matejovi Korvínovi pápež Pavol II., sme si individuálne uctili po svätej omši.

Príjemné slnečné počasie, pohodová rodinná atmosféra, vrúcna modlitba i spev - to všetko sme si mohli počas nášho putovania naplno vychutnať. A to ostatné, očiam skryté, čo sme načerpali pre naše vnútro, nech prinesie v správnom čase svoje ovocie a dodá sily na púti do nebeskej slávy.

Fotogaléria:

/album/fotogaleria29/p5015202-jpg/ /album/fotogaleria29/p5015206-jpg/ /album/fotogaleria29/p5015208-jpg/ /album/fotogaleria29/p5015209-jpg/ /album/fotogaleria29/p5015211-jpg/ /album/fotogaleria29/p5015213-jpg/ /album/fotogaleria29/p5015214-jpg/ /album/fotogaleria29/p5015220-jpg/ /album/fotogaleria29/p5015224-jpg/ /album/fotogaleria29/p5015218-jpg/ /album/fotogaleria29/p5015239-jpg1/ /album/fotogaleria29/p5015240-jpg/ /album/fotogaleria29/p5015241-jpg/ /album/fotogaleria29/p5015245-jpg/ /album/fotogaleria29/p5015250-jpg/ /album/fotogaleria29/p5015251-jpg/ /album/fotogaleria29/p5015253-jpg/ /album/fotogaleria29/p5015258-jpg/ /album/fotogaleria29/p5015259-jpg/ /album/fotogaleria29/p5015263-jpg/ /album/fotogaleria29/p5015266-jpg/ /album/fotogaleria29/p5015270-jpg/ /album/fotogaleria29/p5015268-jpg/ /album/fotogaleria29/p5015276-jpg/ /album/fotogaleria29/p5015277-jpg/