Kurz lektorov (3. december 2022)

Kurz lektorov (3. december 2022)

Naša farnosť Považská Bystrica - Rozkvet v spolupráci s KBD - Katolícke biblické dielo zorganizovala v sobotu 3. decembra 2022 Kurz lektorov, ktorého sa zúčastnilo viac ako 30 lektorov :-)

Počas tohto kurzu sme si postupne vypočuli veľmi zaujímavé prednášky vzácnych hostí:

▪️ Dr. Dagmar JURÁŠKOVÁ:
  Odborná a technická stránka prednesu Božieho slova
▪️ ThDr. Radomír BODZIONY:
  Dejiny vzniku a štruktúra lekcionárov (PDF)
▪️ prof. Anton TYROL:
  Porozumenie biblických textov - inšpirácia (PDF)
▪️ prof. František TRSTENSKÝ:
  Duchovný život lektorov: základné predpoklady (PDF)

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným, tak prednášajúcim, ako i samotným účastníkom, že si našli čas pre spoločné stretnutie, ktoré sa nieslo v príjemnej rodinnej atmosfére :-)

 

Fotogaléria:

/album/fotogaleria38/1670191244241-jpg/ /album/fotogaleria38/1670191244258-jpg/ /album/fotogaleria38/1670191244268-jpg/ /album/fotogaleria38/1670191244290-jpg/ /album/fotogaleria38/1670191244314-jpg/