Mária z Agredy - Mystické mesto Božie

Mária z Agredy - Mystické mesto Božie

 

Španielsko si zaslúži slávu, lebo prinieslo nádhernú ružu do Božej záhrady. Mária z Agredy je vyplnením proroctva, ktoré veľká Terézia z Avily už 20 rokov predtým predpovedala, keď prechádzala cez Agredu: „Agreda, táto Božia záhrada, prinesie pre svätú cirkev voňavú ružu."

Mária Ježišova z Agredy (Mária Coronel), španielska františkánka a mystička, sa narodila 2. 4. 1602 v Sorii (Španielsko). Bola radkyňou kráľa Filipa IV. V 17-tich rokoch vstúpila spolu s matkou a sestrou do františkánskeho kláštora Nepoškvrneného počatia v Agrede. Už ako 25-ročná sa stala predstavenou konventu. Otec a dvaja bratia sa tiež stali františkánmi.

Mária Ježišova z Agredy zomrela na Turice r. 1665 blaženou smrťou. Pri úradnom otvorení jej truhly, pri príležitosti procesu jej blahoslavenia v roku 1849, našli po 184 rokoch jej telo neporušené a prúdila z neho nebeská vôňa.

Táto víziami obdarovaná mystička vzbudila rýchlo pozornosť. V roku 1643 ju navštívil kráľ Filip IV., aby u nej hľadal radu a až do jej smrti si s Máriou z Agredy tajne dopisoval. Neskoršie bolo zverejnených vyše 600 listov, ktoré poukazujú na kolísavý charakter kráľa, v kontraste k obdivuhodnej schopnosti Márie z Agredy, schopnej dávať rady nielen v duchovných veciach (viera, modlitba, kresťanské mravy, atd'.), ale aj v konkrétnych obchodných záležitostiach.

Mystička zanechala veľa písomností, ktoré boli neskoršie zverejnené. Hoci si ju neobyčajne ctili nielen jednoduché, ale aj vysoko postavené osoby, ostávala stále veľmi pokorná. Vynikala neobyčajnou bilokáciou, čiže prítomnosťou na dvoch miestach v tom istom čase.

Hlavným dielom je „Mistica ciudad de Dios" (Život panenskej Božej Matky Márie), ktoré je veľmi rozšírené v Španielsku a preložili ho do mnohých jazykov (dodnes 130 vydaní v rôznych jazykoch). Dielo je napísané vo forme poučného románu, ktorý sa zakladá na víziách. Napísala ho na príkaz svojho spovedníka v roku 1637, ale potom dielo sama zničila zo strachu pred inkvizíciou. Dnes zachované znenie vzniklo medzi rokmi 1650 až 1660. „Mistica Ciudad" vyjadruje mystickú nábožnosť a popri opise zjavení obsahuje apokryfné písomnosti a tradíciu ľudovej zbožnosti. V Španielsku sa na príkaz kráľa Karola IV. zaoberali s dielom „Mistica Ciudad" štyri univerzity a podali o ňom pozitívne svedectvo, podobne ako univerzity v Lyone a Toulouse. Sorbonna v r. 1696 odsúdila niekoľko viet aj napriek povoleniu pápeža Inocenta XI. Nariadením pápežov Inocenta XI., Alexandra VIII., Klementa IX. a Benedikta XIV. bolo dielo Márie z Agredy znovu a znovu skúmané a vždy sa to skončilo schválením spisu, ktorý bol doporučený pre všeobecné používanie a uznali ho za nezávadný. Vynikajúci pápež Benedikt XIII. používal zjavenia Márii z Agredy ako predmet pre sériu kázní o Blahoslavenej Panne Márii. Dielo má mnohonásobné Imprimatur od rôznych biskupov.

Po vyhlásení dogmy o Nepoškvrnenom počatí v r. 1851 sa obnovil záujem o dielo Márie z Agredy. Napriek všetkým kontraverziám patrí Mária z Agredy k vynikajúcim postavám španielskej spirituality 17. storočia. 

„Náš vodca a náčelník! Sme pripravení ťa nasledovať! Teraz dobre vieme, ako veími nás táto Žena, naša nepriateľka utláča a mučí. Ale je ľahko možné, že ONA sama nás zastaví a naše plány a námahy premení na hanbu. To urobila už pri iných príležitostiach, kde ukázala, že má nad nami prevahu. Čo by JU zranilo citlivejšie ako všetko ostatné, to by bol útok proti prívržencom JEJ SYNA, ktorých miluje ako matka a nežne sa o nich stará. Pozdvihnime sa na prenasledovanie veriacich. Potom obráťme celý svoj hnev proti tejto Žene, našej nepriateľke."
Lucifer súhlasil s týmto návrhom, jeho autorom vyslovil vďaku a všetci sa rozhodli, že začnú ničiť cirkev.

Zdroj: https://www.magnificat.sk/2012/01/sv-maria-z-agredy-mysticke-mesto-bozie/

TIP:

Odporúčame Vám knihu 
Mystické mesto Božie III - Prebodnutie 
(Zachej.sk)