5. pôstna nedeľa (03.04.2022)

 

 1. V piatok Vás pozývame na duchovnú pôstnu obnovu s názvom "Zmierenie“. Tentokrát o 19.00 hod. bude mať prednášku p. dr. Mária Hatoková, psychologička a jej téma je „Benefity zmierenia pre telo, ducha a dušu“.
 2. Tento týždeň v našom meste a aj u nás bude spoločná spoveď. Budeme spovedať v piatok a sobotu od 9.00 hod. do 11.30 hod. a popoludní od 14.30 hod. do 17.00 hod.
 3. Na budúcu nedeľu je Kvetná nedeľa. Začneme Svätý týždeň. Sväté omše začneme pred kostolom, kde posvätíme ratolesti a v sprievode pôjdeme do kostola. Popoludní o 15.00 hod. začne sa tradičná krížová cesta cez mesto od farského kostola v meste a ukončíme ju na Rozkvete.
 4. Pozývame Vás každý deň od zajtra a po celý veľký pôst o 15.00 hod. na Hodinu milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou.
 5. Krížová cesta bude dnes o 14.00 hod., v piatok o 17.15 hod. a na budúcu nedeľu o 15.00 hod. spomínaná krížová cesta cez mesto.
 6. Ďakujeme ženám z V. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme ženy z VI. skupiny.
 7. Dnes vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska zbierku na Ukrajinu.
 8. Tento týždeň:
  prvoprijímajúce deti: svätá omša vo štvrtok o 17.00 hod.
  deti z Oázky: svätá omša v stredu o 16.00 hod.
  - birmovanci - deviataci: budú mať katechézu
  birmovanci - II. rok prípravy: svätá omša vo štvrtok o 19.00 hod.
  stretnutie miništrantov: v pondelok o 17.15 hod.
 9. V pondelok o 19.30 hod. sa uskutoční spolu so stretnutím s Božím slovom aj synodálne stretnutie.
 10. V utorok bude na večernej svätej omši vysluhovaná sviatosť pomazania chorých.
 11. V utorok bude Večer milosrdenstva od 20.00 do 22.00 hod. 
 12. V stredu ráno o 05.45 hod. bude modlitba otcov.
 13. V stredu o 19.30 hod. bude kajúca pobožnosť.
 14. Na budúcu nedeľu bude sa konať zbierka na stavbu pastoračného centra.
 15. Na pôstne obdobie Vám ponúkame už tradičnú pôstnu výzvu pozostávajúcu zo 40 modlitebných úmyslov na 40 dní pôstneho obdobia. Program výzvy nájdete TU, čítania na každý deň TU.
 16. Tento týždeň bude na našej webovej stránke priamy prenos prednášky v piatok 8. apríla 2022 o 19.00 hod. a priamy prenos svätej omše v nedeľu 10. apríla 2022 o 09.30 hod.
 17. V našom kostole je celoročná zbierka potravín, drogérie, čistiacich prostriedkov.
 18. Ponúkame Vám nové číslo časopisu „Žilinská diecéza“ a „Helenský maják“, v ktorom je aj anketa o situácii farnosti a Cirkvi. Vyplnenú anketu prosíme, aby ste doniesli do kostola a vložili do pripraveného košíka.
 19. Ospravdlňujeme sa, za nesprávnu informáciu ohľadom 2% z dane príjmov. Tlačiva môžete odovzdať až do konca apríla.
 20. Cirkevná základná škola sv. Augustina v Považskej Bystrici pripravuje zápis do 1. ročníka, ktorý bude 7. a 8. apríla 2022. Informácie si pozrite na stránke školy alebo na plagáte.
 • V našej farnosti chceme vyčleniť v nedeľu sv. omšu o 7.30 hod. práve hlavne pre ľudí
  nad 65 rokov .
  To neznamená že nemôžete prísť na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre Vás určená:
  Našim úmyslom nie je Vás diskriminovať, ale chrániť vaše zdravie.
  Na dverách pri vstupe do kostola sú umiestnené upozornenia na platné opatrenia.
  Preto Vás prosíme, aby ste si ich prečítali a dodržiavali.
  Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, V našom kostole je
  približne 100 miest, ktoré sú označené žltým kruhom, Na týchto označených miestach
  veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia
  každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Na choruse na podlahe sú označené
  miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové
  odstupy.
  Ak bude naplnená kapacita kostola, máme ešte možnosť sa postaviť pred kostolom ,
  takisto pamätajme na dvojmetrové odstupy. V nedeľu zabezpečíme vonkajšie ozvučenie.
  V kostole musíme zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu.
  Pravidelne po sv. omši je potrebné dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Znak pokoja
  vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v
  laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.
  Pri vstupe do kostola bude pre Vás k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky.
  Podobný stolík budeme mať aj my kňazi pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo
  ku kontaktu s veriacim, aby sme mohli, my kňazi možnosť dezinfikovať si ruky.
  Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk.
  Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to
  upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.