Pápež František: Otče náš

Pápež František: Otče náš

 

Kniha rozoberá na takmer 80 stranách modlitbu Otče náš po jednotlivých častiach. Je písaná formou rozhovoru pápeža Františka s donom Marcom Pozzom. Mnohé vysvetlenia sú znázornené na konkrétnych príkladoch zo života autorov a zároveň sú popretkávané myšlienkami a podobenstvami zo Svätého písma (sú uvádzané konkrétne súradnice, takže čitateľ sa môže zahĺbiť pri svojom uvažovaní o jednotlivých statiach modlitby v rukách so Svätým písmom).

Vďaka každodennému odriekaniu tejto modlitby nám môže časom zovšednieť alebo môžeme pozabudnúť na jej dôležitosť a význam. Táto kniha nám opäť otvára oči, aby sme otvorili aj našu myseľ, ale predovšetkým srdce...

Kniha tiež povzbudzuje konať dobro a skutky milosrdenstva. „Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva“ (Jak 2,14-17)

Zároveň núti čitateľa zamyslieť sa nad svojim životom a nad svojim vzťahom k Bohu. Zdôrazňuje taktiež dôležitosť odpustenia – kto sa necíti ako hriešnik, ktorému sa odpustilo, nie je schopný odpustiť a zmieriť sa.

Mne sa veľmi páči aj jednoduchá minimalistická obálka, na ktorej je ukážka z rukopisu pápeža Františka, ktorý tiež môžeme nájsť aj vo vnútri knihy. Kniha ponúka nový pohľad na dobre známu modlitbu. Pripomína niektoré dôležité veci v živote kresťana a taktiež podnecuje ku každodennému čítaniu Svätého písma. Poukazuje na nevyhnutnosť naučiť sa dôverovať Bohu a nespoliehať sa iba na svoje schopnosti... nemáme sa snažiť byť dôležití a vzácni v očiach sveta, ale v Božích očiach. Boh pozná lepšie ako my naše potreby. My si môžeme vďaka modlitbe uvedomiť, čo je dôležité a potrebné v našom živote, dôležitá je naša spolupráca s Bohom, ku ktorej nás on neustále pozýva.

Kniha naplnila moje očakávania a vrelo ju odporúčam všetkým... má veľkú výhodu, tak ako aj samotná modlitba Otče náš... a síce, že nie je obmedzená vekom :-)

Autor recenzie: Ľubomír Valient

TIP:

Knihu Pápež František: Otče náš si môžete pohodlne zakúpiť v kresťanskom kníhkupectve Zachej.sk.