PARÍŽ - RUE DU BAC (Francúzsko, 1830)

PARÍŽ - RUE DU BAC (Francúzsko, 1830)

 

          27. novembra 1830 sa Panna Mária zjavila sv. Kataríne Labouré, ktorá bola v tom čase novickou v Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Paríži, na Ulici du Bac. Zoe Labouré (rehoľným menom Katarína) už ako mladá, 24-ročná, deva po vstupe do Spoločnosti veľmi hlboko, vážne a zbožne prežívala obdobie noviciátu. Boh ju obdaril viacerými zjaveniami, medzi ktoré patrí i zjavenie Panny Márie z 27. novembra 1830.

          Odohralo sa v kaplnke sestier v sobotu večer (o pol šiestej) pred Prvou adventnou nedeľou, v čase, kedy novicky v tichu rozjímali. Sv. Katarína Labouré to opisuje takto:

„Panna Mária sa zjavila vo výške obrazu sv. Jozefa. Stála. Držala zlatú guľu. Na nej bol malý krížik. Guľa predstavovala zemeguľu. Ruky držala voľne vo výške pásu. Oči mala obrátené k nebu. Tvár mala krásnu. Ťažko by som ju vedela opísať. Zrazu som zbadala na rukách prstene. V každom boli primerane veľké drahokamy. Najväčšie drahokamy vrhali najsilnejšie lúče, najmenšie najslabšie. Lúče sa rozširovali tak, že dolu splývali. Nohy som nevidela. Počula som vnútorný hlas: „Táto guľa predstavuje celý svet, hlavne Francúzsko... a každého človeka zvlášť.“ Potom pokračovala: „Krása a jas lúčov, takých nádherných, je symbolom milostí, ktoré rozdávam všetkým, čo o ne prosia.“ Dala mi poznať, že je jej milé, keď ju o ne prosíme. „Drahokamy, ktoré nevysielajú lúče, predstavujú milosti, ktoré si ľudia zabúdajú prosiť.“ Potom sa okolo Panny Márie utvoril oválny obraz. V polkruhu bol nápis: „Ó, bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“ Napísaný bol zlatými písmenami. Počula som vnútorný hlas: „Daj zhotoviť takúto medailu. Tí, čo ju budú nosiť s dôverou, dostanú mnoho milostí.“ Potom sa obraz otočil. Sv. Katarína o tom hovorí takto: „Na druhej strane medaily som videla písmeno M, nad ním kríž. Opieral sa o krátku priečku. Pod písmenom M boli presväté Srdcia Ježiša a Márie. Rozoznala som ich dobre, lebo na jednom bola tŕňová koruna a druhé bolo prebodnuté mečom.“

          Katarína všetko vyrozprávala svojmu spovedníkovi – otcovi Aladelovi. Po mnohých ťažkostiach v lete r. 1832 boli vyrazené prvé medaily. V Paríži v tom čase zúrila cholera. Prvé medaily rozdávali dcéry kresťanskej lásky. Nasledovali mnohé uzdravenia, obrátenia a dôkazy zvláštnej ochrany Panny Márie. Zázraky sa množili. Od februára 1834 ľud volal medailu Zázračnou.

MEDAILA je pre ľudstvo znakom Božej lásky. Je výzvou nasledovať Krista, ktorý je:

  • CESTA,
  • PRAVDA,
  • ŽIVOT.

Zdroj: https://www.dkl.szm.com/medaila.htm

Fotogaléria:

/album/fotogaleria-7/a800px-bac-catherine-cercueil-jpg/ /album/fotogaleria-7/a800px-bac-m-miraculeuse-autel2-jpg/ /album/fotogaleria-7/bac-mmiraculeuse-vincent-jpg/ /album/fotogaleria-7/chapelle-notre-dame-de-la-medaille-miraculeuse-jpg/