Posviacka oltára a kostola Panny Márie Lasaletskej (14. október 2018)

Posviacka oltára a kostola Panny Márie Lasaletskej (14. október 2018)

 

Nedeľa 14. október 2018 sa hlboko zapíše nielen do histórie našej farnosti Považská Bystrica – Rozkvet, ale aj do dejín celého nášho sídliska, ako aj samotného mesta. Práve v tento slnečný deň dopoludnia žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis posvätil nový farský kostol, ktorý je ako prvý na Slovensku zasvätený Panne Márii Lasaletskej. Okrem správcov farnosti, misionárov Matky Božej z La Salette, koncelebrovali spolu s otcom biskupom svätú omšu aj viacerí diecézni a rehoľní kňazi zo Slovenska, Česka a Ukrajiny a so stovkami veriacich z okolitých farností tak vytvorili veľkú Božiu rodinu zhromaždenú okolo jedného obetného stola, do ktorého boli počas obradov posvätenia oltára vložené relikvie sv. Jána Pavla II. (farnosti ich venoval ľvovský arcibiskup Mieczyslaw Mokrzycki, druhý osobný sekretár pápeža).

Úvodné obrady celej posviacky začali vonku v blízkosti kostola sv. Heleny, ktorý až do nedávneho ničivého požiaru strechy slúžil ako farský kostol. Odtiaľ sa všetci zhromaždení veriaci presunuli v sprievode pred dvere nového kostola, aby pod vedením otca biskupa po prvýkrát vstúpili do týchto nových priestorov, počúvali Božie slovo a nasýtili sa nebeským pokrmom. Pokropenie, pomazanie a incenzovanie oltára a kostola predstavovali hlavnú časť bohatých obradov samotnej posviacky, ktoré po osvetlení oltára a kostola vyvrcholili v spoločnom slávení Eucharistie.

Základný kameň tohto kostola bol požehnaný otcom biskupom 3. októbra 2012 a po viac ako 70-tich mesiacoch sa vďaka Božiemu požehnaniu a ochotným srdciam ľudí konečne podarilo dokončiť jeho výstavbu. Autorom projektu kostola je Ing. arch. Peter Kručay v spolupráci s Ing. arch. Lenkou Zábovskou. Krásne mozaiky v interiéri kostola sú zase dielom Ing. arch. Jiřího Šťastu z Brna.

Táto výnimočná udalosť je tak obrovskou odmenou predovšetkým pre všetkých farníkov a dobrodincov, ktorí pre rast tohto Božieho diela vynaložili množstvo času, úsilia, práce, finančných prostriedkov, ale predovšetkým svojich úprimných modlitieb. Čím je dom a vlastný domov pre každú rodinu, tým je kostol pre Božiu rodinu. A tak veríme, že aj nový kostol sa stane pre všetkých miestom, kde sa budú cítiť prijatí a budú radi prichádzať tam, kde na nich čaká nebeská Matka. Veď Ona sama nás pozýva slovami: „Priblížte sa, deti moje, nebojte sa.“

Fotogaléria:

/album/fotogaleria28/ef7a5172-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5181-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5187-1-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5192-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5196-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5198-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5200-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5202-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5210-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5213-1-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5216-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5221-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5222-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5224-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5226-1-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5227-1-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5229-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5232-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5235-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5244-1-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5245-1-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5246-1-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5253-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5256-jpg1/ /album/fotogaleria28/ef7a5267-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5270-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5275-1-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5278-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5285-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5291-1-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5294-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5299-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5301-1-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5310-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5314-1-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5319-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5322-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5325-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5328-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5333-1-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5336-1-jpg/ /album/fotogaleria28/ef7a5342-jpg/