Požehnanie oltárnej mozaiky (13. október 2019)

Požehnanie oltárnej mozaiky (13. október 2019)

 

Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. (Jn 19,26-27)

Tieto veľmi známe evanjeliové slová, ktoré odzneli v posledných okamihoch ukrižovania na Golgote, predstavujú aj ústredný motív oltárnej mozaiky, ktorú v nedeľu 13. októbra 2019 v kostole Panny Márie Lasaletskej vo farnosti Považská Bystrica - Rozkvet slávnostne požehnal žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Tejto výnimočnej udalosti sa okrem viacerých kňazov zúčastnilo aj veľké množstvo veriacich z Považskej Bystrice a blízkeho okolia.

Autorom tohto prekrásneho umeleckého diela je nadaný český architekt Ing. arch. Jiří Šťasta. Dominantou takzvanej „adopcie pri kríži“ je kríž s Ježišom Kristom, ktorého dopĺňajú postavy Panny Márie a apoštola Jána. Po bokoch sa nachádzajú dvaja anjeli nesúci nástroje umučenia - kladivo a kliešte. Tieto nástroje zároveň vytvárajú priamu spojitosť so zjavením Panny Márie v La Salette, nakoľko práve kríž s týmito symbolmi sa nachádzal na jej hrudi. V hornej časti mozaiky je obraz Nebeského Jeruzalema, v ktorého strede sedí Baránok na tróne.

Požehnanie oltárnej mozaiky sa uskutočnilo takmer presne rok po konsekrácii tohto farského kostola, ktorá sa konala 14. októbra 2018, a je ovocím nielen nesmierneho Božieho požehnania a pomoci, ale aj obetavosti a štedrosti mnohých dobrodincov, ktorí sa nezištne podieľajú na duchovnom raste tejto mladej farnosti.

Fotogaléria (Ondrej Robota):

/album/fotogaleria31/ef7a6789-jpg/ /album/fotogaleria31/ef7a6794-jpg/ /album/fotogaleria31/ef7a6797-jpg/ /album/fotogaleria31/ef7a6802-jpg/ /album/fotogaleria31/ef7a6808-jpg/ /album/fotogaleria31/ef7a6812-jpg/ /album/fotogaleria31/ef7a6814-jpg/ /album/fotogaleria31/ef7a6821-jpg/ /album/fotogaleria31/ef7a6824-jpg/ /album/fotogaleria31/ef7a6829-jpg/ /album/fotogaleria31/ef7a6830-jpg/ /album/fotogaleria31/ef7a6853-jpg/ /album/fotogaleria31/ef7a6857-jpg/ /album/fotogaleria31/ef7a6869-jpg/ /album/fotogaleria31/ef7a6883-jpg1/ /album/fotogaleria31/ef7a6885-jpg/ /album/fotogaleria31/ef7a6889-jpg/