Pribi na kríž svoje hriech

Pribi na kríž svoje hriech