Stefania Caglianiová & Ezio Aceti: Naučme deti modliť sa

Stefania Caglianiová & Ezio Aceti: Naučme deti modliť sa

 

Kniha Naučme deti modliť sa je sto stranová brožúra. V úvode hovorí o dôležitosti modlitby a úlohe rodičov a vychovávateľov nasmerovať deti k Ježišovi. Autori pritom vyzdvihujú hĺbku vzťahov pred povrchnými, v ktorých chýba láska. Nevyhnutnosťou pri nasmerovaní detí je však zvoliť primeraný spôsob a zohľadniť vývoj a spôsob uvažovania detí.

Autori taktiež vysvetľujú ako funguje detské myslenie a s ním súvisiace správanie sa v závislosti od veku. Zdôrazňujú, že pre dieťa ktoré je milované od svojich najbližších je ľahšie dôverovať Bohu. Či si to uvedomujeme alebo nie, dieťa od narodenia všetko nasáva zo svojho prostredia a to ho ovplyvňuje v jeho ďalšom živote (nie len v oblasti viery a náboženstva). Dieťa, ktoré má negatívne skúsenosti z domu, obáva sa sklamania a úzkosti a preto nedokáže dôverovať Bohu.

Kniha uvádza aké modlitby sú vhodné, kde je dobré sa modliť, kedy, akým spôsobom.

Táto kniha nesplnila moje očakávania. Podľa jednoduchej, peknej obálky a názvu som očakával praktické rady ako viesť deti k modlitbe aby ich to zaujalo, bavilo, aby tomu porozumeli. Myslel som, že bude obsahovať konkrétne vysvetlenia niektorých náboženských právd, že budú ponúknuté vysvetlenia primerané deťom, aby ich pochopili a zaujímalo ich to.

Podľa môjho názoru je kniha písaná príliš odborne, je v nej používané veľké množstvo cudzích slov. Taktiež niektoré vysvetlenia a definície sú príliš odborne podané.

V závere knihy autori uvádzajú, že vytvorili taktiež pracovný zošit s názvom „Ježiš stále klope na tvoje srdce“. Tento pracovný zošit je určený pre deti vo veku od 3 rokov do 7 rokov.

Autor recenzie: Ľubomír Valient

TIP:

Knihu Stefania Caglianiová; Ezio Aceti: Naučme deti modliť sa si môžete pohodlne zakúpiť v kresťanskom kníhkupectve Zachej.sk.