Svätá zem (18. - 25. október 2019)

Svätá zem (18. - 25. október 2019)

 

Nie nadarmo sa hovorí, že putovanie po Svätej zemi je piate evanjelium. Toto evanjelium však nie je možné zachytiť len očami. O jeho skutočnej hĺbke a kráse je potrebné sa presvedčiť naživo.  A práve to sa nám vďaka spolupráci s cestovnou kanceláriou Awertravel podarilo.

V dňoch 18. - 25. októbra 2019 sme z našej farnosti Považská Bystrica - Rozkvet putovali spolu so správcom našej farnosti, pátrom Wieslawom Krzyszychom MS, na miesta, po ktorých kráčal Boh ľudskou nohou. Takmer päťdesiatka pútnikov rôznej vekovej kategórie počas tohto milostivého času navštívila miesta, na ktorých sa ozýval plač novonarodeného židovského Kráľa. Miesta, na ktorých znel radostný smiech dieťaťa Ježiša. Miesta, ktoré napĺňal hlas Hlásateľa radostnej zvesti - evanjelia. Miesta, ktoré otriasli mocným výkrikom Ukrižovaného.

V súvislosti s mesiacom október, ktorý je zasvätený modlitbe svätého ruženca, sme prostredníctvom jednotlivých miest pod vedením nášho sprievodcu, otca Petra Fedora, postupne odkrývali celú mozaiku ružencových tajomstiev. Aj vďaka Božiemu požehnaniu a jeho ochrane počas celej púte nám zostalo neodkryté iba jedno jediné ružencové tajomstvo - ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval. A veríme, že o kráse tohto okamihu sa raz všetci spolu presvedčíme v nebeskom kráľovstve. Amen.

MODLIME SA: 

Velebíme ťa, Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista,
že si si zo všetkých národov vyvolil tebe oddaný ľud, ktorý koná dobré skutky;
milosrdne zahrň svojím požehnaním srdcia všetkých pútnikov,
ktorých si sa na tejto púti dotkol svojou božskou láskou,
aby sa vernejšie k tebe vinuli a ochotnejšie ti slúžili;
a teraz, keď sa s radosťou vrátili domov k svojim drahým,
daj, aby tvoje obdivuhodné diela vyzdvihovali slovami a zjavovali skutkami.
Skrze Krista, nášho Pána.

Fotogaléria:

/album/fotogaleria32/snimka2-jpg19/ /album/fotogaleria32/snimka3-jpg19/ /album/fotogaleria32/snimka4-jpg19/ /album/fotogaleria32/snimka5-jpg19/ /album/fotogaleria32/snimka6-jpg19/ /album/fotogaleria32/snimka7-jpg19/ /album/fotogaleria32/snimka8-jpg18/ /album/fotogaleria32/snimka9-jpg18/ /album/fotogaleria32/snimka10-jpg14/ /album/fotogaleria32/snimka11-jpg14/ /album/fotogaleria32/snimka12-jpg10/ /album/fotogaleria32/snimka13-jpg9/ /album/fotogaleria32/snimka14-jpg8/ /album/fotogaleria32/snimka15-jpg8/ /album/fotogaleria32/snimka16-jpg7/ /album/fotogaleria32/snimka17-jpg5/ /album/fotogaleria32/snimka18-jpg4/ /album/fotogaleria32/snimka19-jpg4/ /album/fotogaleria32/snimka20-jpg5/ /album/fotogaleria32/snimka21-jpg4/ /album/fotogaleria32/snimka22-jpg3/ /album/fotogaleria32/snimka23-jpg3/ /album/fotogaleria32/snimka24-jpg3/ /album/fotogaleria32/snimka25-jpg3/ /album/fotogaleria32/snimka26-jpg3/ /album/fotogaleria32/snimka27-jpg3/ /album/fotogaleria32/snimka28-jpg3/ /album/fotogaleria32/snimka29-jpg3/ /album/fotogaleria32/snimka30-jpg3/ /album/fotogaleria32/snimka31-jpg3/ /album/fotogaleria32/snimka32-jpg3/ /album/fotogaleria32/snimka33-jpg3/ /album/fotogaleria32/snimka34-jpg3/ /album/fotogaleria32/snimka35-jpg3/ /album/fotogaleria32/snimka36-jpg2/ /album/fotogaleria32/snimka37-jpg2/ /album/fotogaleria32/snimka38-jpg2/ /album/fotogaleria32/snimka39-jpg2/ /album/fotogaleria32/snimka40-jpg2/ /album/fotogaleria32/snimka41-jpg1/ /album/fotogaleria32/snimka42-jpg/ /album/fotogaleria32/snimka43-jpg/ /album/fotogaleria32/snimka44-jpg/ /album/fotogaleria32/snimka45-jpg/ /album/fotogaleria32/snimka46-jpg/ /album/fotogaleria32/snimka47-jpg/ /album/fotogaleria32/snimka48-jpg/ /album/fotogaleria32/snimka49-jpg/ /album/fotogaleria32/snimka50-jpg/ /album/fotogaleria32/snimka51-jpg/ /album/fotogaleria32/snimka52-jpg/ /album/fotogaleria32/snimka53-jpg/ /album/fotogaleria32/snimka54-jpg/ /album/fotogaleria32/snimka55-jpg/ /album/fotogaleria32/snimka56-jpg/ /album/fotogaleria32/snimka57-jpg/ /album/fotogaleria32/snimka58-jpg/ /album/fotogaleria32/snimka59-jpg/ /album/fotogaleria32/snimka60-jpg/ /album/fotogaleria32/snimka61-jpg/ /album/fotogaleria32/snimka62-jpg/ /album/fotogaleria32/snimka63-jpg/ /album/fotogaleria32/snimka64-jpg/ /album/fotogaleria32/snimka65-jpg/ /album/fotogaleria32/snimka66-jpg/ /album/fotogaleria32/snimka67-jpg/ /album/fotogaleria32/snimka68-jpg/