Svätý grál vo Valencii

Svätý grál vo Valencii

 

Mesto Valencia je starobylé a veľmi pôvabné. Leží pri Stredozemnom mori na brehoch rieky Turia a má cez milión obyvateľov. Významným miesto tohto krásneho mesta je aj katedrála

V katedrále je v zvláštnej kaplnke uctievaný Svätý grál. Jedná sa o pohár z červeného achátu, so zlatým driekom a dvoma úchytmi, spočívajúci na chalcedónovom podstavci. Samotný achátový pohár odpovedá popisu sv. Hieronýma a podľa španielskeho archeológa Antonia Beltrana pochádza z oblasti Palestíny a Egypta a vznikol medzi 4. st. pred Kristom a 1. st. po Kristovi.

Grál bol podľa tradície použitý našim Pánom pri Poslednej večeri pri ustanovení Eucharistie a potom bol sv. Petrom vzatý do Ríma, kde bol následne používaný pápežmi až po pápeža Sixta II. Jeho prítomnosť v Ríme je zrejmá zo slov Rímskeho kanóna „ac cipiens et hunc praeclarum Calice“ vtedy  „vzal tento slávny kalich“.

Autentickosť pohára je potvrdená v pergamenovom liste z r. 262. Podľa kroník v tom období čelila rímska obec strašnému prenasledovaniu a bolo rozhodnuté rozptýliť relikvie po rímskej ríši, aby nepadli do rúk pohanov. Grál bol zverený sv. Vavrincovi, ktorý s ním uprchol do Španielska a po jeho mučeníckej smrti bol uchovávaný v Pyrenejách v rôznych úkrytoch a kláštoroch.

V roku 1982 s týmto pohárom slúžil svätú omšu dnes už svätý pápež Ján Pavol II. a v roku 2006 s ním slúžil svätú omšu aj pápež Benedikt XVI., ktorý v priebehu modernej omše výslovne použil slová „tento slávny kalich“, čo je znamením potvrdenia jeho autenticity.

 

Fotogaléria:

/album/fotogaleria-30/porta-ap%c3%b2stols-maigb-jpg/ /album/fotogaleria-30/interior-catedral-jpg/ /album/fotogaleria-30/valenciacathedralholygrailcloseup-jpg/ /album/fotogaleria-30/a4e6f8b2d1b51be7cfeed1089c958e7fb-extras-albumes-0-jpg/