Sviatosť zmierenia

Sviatosť zmierenia

Sviatosť zmierenia vysluhujeme v našej farnosti každý deň pol hodinu pred svätou omšou. Spoveď v týždni, v ktorom je prvý piatok, prebieha nasledovne:

Deň Čas
pondelok - streda od 17:00
štvrtok od 16:00
piatok od 15:00

 

Spovedné zrkadielko: Spovedné zrkadielko.pdf (282,7 kB)

Spoveď krok za krokom: Spoveď MADE EASY.pdf (252 kB)


Doplňujúce informácie o sviatosti zmierenia z Katechizmu katolíckej Cirkvi

1. Slávenie sviatosti pokánia

01.10.2012 13:41

2. Náuka Cirkvi o odpustkoch

01.10.2012 13:42

3. Učinky sviatosti pokánia

01.10.2012 13:42

4. Vysluhovateľ sviatosti zmierenia

01.10.2012 13:43

5. Zadosťučinenie

01.10.2012 13:44

6. Vyznanie hriechov

01.10.2012 13:45

7. Lútosť a predsavzatie polepšiť sa

01.10.2012 13:45

8. Spytovanie svedomia

01.10.2012 13:46

9. Sviatosť pokánia a zmierenia

01.10.2012 13:47

10. Nevyhnutnosť obrátenia pre hriešnikov

01.10.2012 13:48

11. Obrátenie srdca - vnútorné pokánie

01.10.2012 13:49