Živá novéna k Panne Márii, rozväzovačke uzlov

Živá novéna k Panne Márii, rozväzovačke uzlov

Na zadnej strane knihy nájdeme citát: „Silná novéna, ktorá zanecháva dojem.“ A je tomu naozaj tak, pretože táto kniha skutočne dokáže zasiahnuť človeka. Nie je to obyčajná kniha s kresťanskou tematikou, na ktoré sme zvyknutí, a práve preto ju treba čítať nielen očami, ale predovšetkým srdcom.

Autorka Marge Fenelonová nás pozýva na 9-dňovú cestu, počas ktorej každý deň strávime na inom mieste vo Svätej zemi, ktoré ako veľký pútnik navštívil aj súčasný pápež František, ktorý je veľkým ctiteľom Panny Márie – Rozväzovačky uzlov. Modlitba tejto neobyčajnej živej novény je založená na dôvere. Ak nemáš v srdci skutočnú a bezhraničnú dôveru, že naša Nebeská Matka dokáže s láskou a trpezlivosťou rozviazať akýkoľvek uzol v tvojom živote, táto kniha ti neprinesie žiaden úžitok. Ale ak s úprimnou dôverou a vrúcnou modlitbou vložíš svoje uzly do Máriiných rúk, práve táto novéna ti pomôže odstrániť všetko to, čo ťa skľučuje, zväzuje a oberá o pokoj. Bohu je predsa všetko možné.

Každodenné meditácie zo Svätej Zeme ťa prinútia putovať aj po ďalšej zemi – po krajine tvojho vnútra – a nazrieť do tvojej trinástej komnaty. Neboj sa všetky trápenia vložiť v modlitbe Panne Márii. Veď ona sama, ako žena viery, ti povie: „Vstaň, choď k Pánovi: pochopí ťa.“

Keď túto výnimočnú knihu prečítaš, nezakladaj ju do svojej knižnice, ale požičaj ju niekomu zo svojho okolia. Táto kniha je aj preto „živá“, lebo nie je určená na to, aby zostala v poličke, ale aby neustále kolovala v rukách ľudí.

Autor recenzie: Ľubomír Valient

TIP:

Knihu Marge Fenelonová: Živá novéna k Panne Márii, rozväzovačke uzlov si môžete pohodlne zakúpiť v kresťanskom kníhkupectve Zachej.sk.