Rok sv. Cyrila a Metoda

Slávnosťou sv. Cyrila a Metoda (5. júla 2012) sa začína v Katolíckej cirkvi Jubilejný rok zasvätený solúnskym vierozvestom. V nedeľu 1. júla bol z tejto príležitosti čítaný pastiersky list. Slávenie 1150. výročia od príchodu sv. Cyrila a Metoda pripomenú na Slovensku viaceré podujatia. 

Hlavné slávenie sa začne 5. júla v Nitre na sviatok vierozvestcov slávnostnou svätou omšou. Jubilejný rok sa ukončí 31. decembra 2013

Otcovia biskupi odporúčajú, aby sa prvá nedeľa mesiaca, tam, kde to dovoľuje liturgický kalendár, počas Jubilejného roka používal formulár svätej omše k svätým solúnskym bratom.

Rada konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru zverejnila logo venované Roku sv. Cyrila a Metoda na Slovensku. Znázorňuje dominanty z pôsobenia sv. Cyrila a Metoda na našom území: „Dvojkríž ako ich symbol a knihu, pretože vieme, čo nám priniesli – Sväté písmo a slovanskú abecedu, kultúru a liturgiu,” povedal TK KBS Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru. Na dvoch listoch otvorenej knihy sú veľké písmená C a M, ktoré pripomínajú osoby sv. Cyrila a Metoda. Ďalej sú tam dva roky – 863 pripomína rok ich príchodu a 2013 pripomína 1150. výročie od ich príchodu. Pod logom je nápis “1150. VÝROČIE PRÍCHODU SVATÝCH CYRILA A METODA."

 

Svätý Cyril a Metod, vy ste vyviedli našich predkov z temnoty pohanstva, priviedli ste ich k pravej viere v Ježiša Krista a teraz sa s nimi radujete vo večnej sláve.

Oslavujeme Boha, že tak bohato odmenil vašu neúnavnú horlivosť v ohlasovaní evanjelia.

Pokorne ďakujeme nebeskému Otcovi, že vašou apoštolskou činnosťou začlenil náš národ do svojej Cirkvi.

Orodujte u Boha za slovenský národ. Vyprosujte nám silu, aby sme vždy statočne vyznávali svoju vieru a podľa nej aj žili.

Dokumenty na stiahnutie:

Pastiersky list žilinského biskupa k otvoreniu Roka sv. Cyrila a Metoda v diecéze Príhovor generálneho vikára Mons. Ladislava Stromčeka Encyklika pápeža Jána Pavla II. o slovanských apoštoloch

 

Sv. Cyril Sv. Metod

* 827, Solún

+ 14. február 869, Rím

* okolo 815, Solún

+ 6. apríl 885, Veľká Morava

Životopis sv. Cyrila a sv. Metoda