Apríl

 

Deň Čítanie zo Svätého Písma MP3
1 2Sam 7-9 Ž 46

2. kniha Samuelova

2 2Sam 10-12  
3 2Sam 13-15 Ž 47
4 2Sam 16-18  
5 2Sam 19-21 Ž 48
6 2Sam 22-24  
7 1Kr 1-3 Ž 49

1. kniha Kráľov

8 1Kr 4-6  
9 1Kr 7-9 Ž 50
10 1Kr 10-12  
11 1Kr 13-15 Ž 51
12 1Kr 16-18  
13 1Kr 19-22 Ž 52
14 2Kr 1-3  

2. kniha Kráľov

15 2Kr 4-6 Ž 53
16 2Kr 7-9  
17 2Kr 10-12 Ž 54
18 2Kr 13-15  
19 2Kr 16-18 Ž 55
20 2Kr 19-21  
21 2Kr 22-25 Ž 56
22 1Krn 1-3  

1. kniha Kroník

23 1Krn 4-6 Ž 57
24 1Krn 7-9  
25 1Krn 10-12 Ž 58
26 1Krn 13-15  
27 1Krn 16-18 Ž 59
28 1Krn 19-21  
29 1Krn 22-24 Ž 60
30 1Krn 25-27