Marec

 

Deň Čítanie zo Svätého Písma MP3
1 Dt 25-27    
2 Dt 28-30 Ž 31
3 Dt 31-34  
4 Joz 1-3 Ž 32

Kniha Jozue

5 Joz 4-6  
6 Joz 7-9 Ž 33
7 Joz 10-12  
8 Joz 13-15 Ž 34
9 Joz 16-18  
10 Joz 19-21 Ž 35
11 Joz 22-24  
12 Sud 1-3 Ž 36

Kniha Sudcov

13 Sud 4-6  
14 Sud 7-9 Ž 37
15 Sud 10-12  
16 Sud 13-15 Ž 38
17 Sud 16-18  
18 Sud 19-21 Ž 39
19 Rut 1-4   Kniha Rút
20 1Sam 1-3 Ž 40

1. kniha Samuelova

21 1Sam 4-6  
22 1Sam 7-9 Ž 41
23 1Sam 10-12  
24 1Sam 13-15 Ž 42
25 1Sam 16-18  
26 1Sam 19-21 Ž 43
27 1Sam 22-24  
28 1Sam 25-27 Ž 44
29 1Sam 28-31  
30 2Sam 1-3 Ž 45  
31 2Sam 4-6