Október

 

Deň Čítanie zo Svätého Písma MP3
1 Oz 1-3    
2 Oz 4-6 Ž 132
3 Oz 7-9  
4 Oz 10-12 Ž 133
5 Oz 13-14  
6 Joel 1-4 Ž 134  
7 Am 1-3    
8 Am 4-6 Ž 135
9 Am 7-9  
10 Abd 1 Ž 136  
11 Jon 1-4    
12 Mich 1-3 Ž 137  
13 Mich 4-7  
14 Nah 1-3 Ž 138  
15 Hab 1-3    
16 Sof 1-3 Ž 139  
17 Ag 1-2    
18 Zach 1-3 Ž 140  
19 Zach 4-6  
20 Zach 7-9 Ž 141
21 Zach 10-12  
22 Zach 13-14 Ž 142
23 Mal 1-3    
24 1Mach 1-3 Ž 143  
25 1Mach 4-6  
26 1Mach 7-9 Ž 144
27 1Mach 10-12  
28 1Mach 13-16 Ž 145
29 2Mach 1-3    
30 2Mach 4-6 Ž 146
31 2Mach 7-9