Škola novej evanjelizácie Sv. Filipa

pri reholi misionárov Matky Božej Lasaletskej

 

Staršia komunita

V rámci katolíckej školy novej evanjelizácie sv. Filipa pri reholi misionárov saletínov v Považskej Bystrici na sídlisku Rozkvet rozvíjajú svoju činnosť dve spoločenstvá.

Staršie spoločenstvo, ktoré vzniklo v roku 2000, je v súčasnosti uzatvorené. Stretávame sa v priestoroch Cirkvetného centra voľného času na VIII. Základnej škole približne 2- 3krát za mesiac. Medzi tým sa stretávajú menšie skupinky v tzv. domčekoch priateľov. Spoločná modlitba a vzájomné stretávanie prehlbujú vzťahy a otvárajú naše srdcia k službe a k bratskej láske. Viacerí bratia a sestry zo staršej komunity sa zúčastňujú aj na realizácii evanjelizačných kurzov Filip a Emauz.

Dôležité pre náš spoločný duchovný rast sú formačné stretnutia v exercičnom dome v Chrenovci pod duchovným vedením Zbigniewa Gierlaka. Prvé stretnutie v tomto roku bolo od 19. - 21. mája 2006 na tému: "Čo Duch hovorí cirkvi". Tento čas nám pomohol v prehlbovaní dôvery v Božiu lásku, v Božie milosrdenstvo a v osobnom napredovaní v láske. Druhé stretnutie sa uskutoční od 1. - 3. decembra.

21. októbra 2006 prebiehal II. Kongres Školy novej evanjelizácie sv. Filipa v Dębowci v Poľsku, ktorý nám pripomenul aktuálnosť posolstva z La Salette pre cirkev dnešných dní, dozrievanie kresťanského spoločenstva cez svedectvo života a potrebu novej evanjelizácie. Celý kongres vyvrcholil slávnostnou svätou omšou a zakončil sa aktom zasvätenia Matke Božej z La Salette. Verím, že mnohým priniesol tento deň hojnosť Božích milostí.

Mladšia komunita

Vznikla z Božej milosti v roku 2003 a je otvorenou náručou pre tých, ktorí cítia v sebe túžbu prehĺbiť svoj dôverný vzťah s našim Pánom., lepšie porozumieť Svätému písmu a sebe. Spoločné stretnutia sú vedené kňazom v duchu radostného prežívania živej viery.

Komunita sa stretáva priestoroch Cirkevného centra voľného času, v areáli VIII. ZŠ na sídlisku Rozkvet, každý piatok o 19:00 okrem prvého piatku v mesiaci.

Nová evanjelizácia Cirkvi v Duchu Svätom je naviazaná na evanjelizačné kurzy, ktoré organizuje Katolícka škola novej evanjelizácie sv. Filipa pri reholi Misionárov Saletínov. Základným kurzom je kurz Filip. Na podporu novej evanjelizácie sú zamerané aj evanjelizačné sväté omše, ktoré sa pravidelne konajú každú druhú nedeľu v mesiaci o 15:30 v kaplnke sv. Heleny na sídlisku Rozkvet.

Fotogaléria: Nová evanjelizácia

/album/fotogaleria-nova-evanjelizacia/kom1-jpg/ /album/fotogaleria-nova-evanjelizacia/kom2-jpg/ /album/fotogaleria-nova-evanjelizacia/kom3-jpg/ /album/fotogaleria-nova-evanjelizacia/kom4-jpg/ /album/fotogaleria-nova-evanjelizacia/kom5-jpg/ /album/fotogaleria-nova-evanjelizacia/kom6-jpg/