Logo a motto sú syntézou jubilejného roka. Slová motta „Milosrdní ako Otec" (fragmentu z Evanjelia podľa Lukáša 6, 36) sú pozvaním nasledovať príklad milosrdného Otca, ktorý nás žiada nesúdiť ani neodsudzovať, ale odpúšťať a preukazovať lásku a odpustenie bez miery (porov. Lk 6, 37 – 38)

Logo je dielom p. Marka Ivana Rupnika SJ a prezentuje sa ako malá teologická suma na tému milosrdenstva.
 
Syn, ktorý nesie na chrbte strateného človeka, pripomína obraz veľmi cenný ranej cirkvi, pretože poukazuje na Kristovu lásku, ktorá dovršuje tajomstvo jeho vtelenia a vykúpenia. Obraz je navrhnutý tak, aby ukázal Dobrého pastiera, ktorý sa dotýka až do hĺbky človeka a robí tak s láskou, ktorá premieňa život.

Je tu ešte jeden detail, ktorý nám nesmie uniknúť: Dobrý pastier s extrémnym milosrdenstvom berie na svoje plecia človečenstvo, ale jeho oči sa prenikajú s očami človeka. Kristus vidí okom Adama a Adam okom Krista. Každý človek objavuje v Kristovi nového Adama, vlastné človečenstvo a budúcnosť, ktorá ju čaká, kontemplujúc v jeho pohľade Otcovu lásku.

Celá scéna je umiestnená vo forme "manderle" = mandle. Táto forma je tiež veľmi dôležitá pre staroveké a stredoveké ikonografie, pretože odkazuje na prítomnosť dvoch prirodzeností: božskej a ľudskej v Kristovi. Tri koncentrické oválne tvary postupne zosvetlených farieb dovonka naznačujú pohyb Krista, ktorý nesie človeka von z noci hriechu a smrti. Na druhej strane, hĺbka najtmavšej farby tiež naznačuje nepochopiteľnosť Otcovej lásky, ktorý všetko odpúšťa.

P. Marko I. Rupnik SJ predstavuje logo aj vo videoukážke, takže zdatní v talianskom jazyku sa s ním môžu oboznámiť aj na tejto webovej adrese: www.youtube.com/watch?v=4wTSPkajFis

Pozn. z ikonografie: V manderle je znázorňovaný Kristus alebo Mária. Ide o akúsi svetelnú žiaru vytvárajúcu mandľovú formu. Má spojitosť so symbolikou mandle – tá predstavuje obraz vnútornej podstaty skrytej vo vonkajšej.