Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
 
Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov (TMzJK) je v čase od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol Paul Wattson v roku 1908 tak, aby sa modlitby konali v dňoch medzi dvoma sviatkami: Katedra sv. Petra (18.1.) a Obrátenie sv. Pavla (25.1.), čo dodalo tomuto týždňu symbolický význam. Od roku 1968 Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví v spolupráci s Pápežskou radou pre podporu jednoty kresťanov vydáva každoročne pre túto príležitosť materiály. Ich prípravou bývajú poverené miestne cirkvi alebo cirkevné a ekumenické spoločenstvá niektorej krajiny.