Čítania

Jób 28, 20-28 Bázeň pred Pánom, to je múdrosť
Žalm 145, 10-21 Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije
Efezanom 4, 7-13 Každému z nás bola daná milosť podľa miery Kristovho daru
Marek 8, 14-21 Prečo hovoríte, že nemáte chlieb?

Tri body na zamyslenie

  • Jób si uvedomuje, že hoci prišiel o všetko, bázeň pred Pánom zostáva – to je múdrosť. Ako bratia a sestry v Kristovi, aj keď nás naše rozdelenia ochudobňujú, boli sme obdarení hojnosťou rozličných darov, ako duchovných, tak aj hmotných, na vybudovanie jeho tela.

  • A predsa, napriek Božím zasľúbeniam a Ježišovmu štedrému životu a láske, tak ako učeníci v Markovom evanjeliu, niekedy zabúdame kde je naše skutočné bohatstvo: rozdeľujeme, hromadíme, hovoríme a konáme, akoby sme „nemali chlieb.“

  • Kristus nie je rozdelený: spolu máme dostatok darov nato, aby sme sa delili jedni s druhými a so „všetkým, čo žije“.

Otázky

  1. Ako sme zabudli na hojnosť Božích darov a namiesto toho tvrdíme, že „nemáme chlieb“?

  2. Akým spôsobom sa môžeme lepšie deliť s ostatnými o duchovné a materiálne dary, ktoré nám boli zverené?