Čítania

Kniha sudcov 4, 1-9 Ak pôjdeš so mnou, pôjdem i ja
Žalm 34, 1-15 Hľadaj pokoj a usiluj sa oň
Prvý Korinťanom 1, 10-15 Buďte zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku
Lukáš 22, 24-30 Vznikla medzi nimi aj hádka

Tri body na zamyslenie

  • Nejednota, ktorú opisuje Prvý list Korinťanom 1, 12-13 odráža prekrútenie evanjelia a podkopáva integritu Kristovho posolstva. Rozpoznať situáciu konfliktu a rozdelenia, ako to urobili ľudia z domu Chloé, je prvým krokom k nastoleniu jednoty.  

  • Ženy ako Debora a Chloé pozdvihujú v čase konfliktu a rozdelenia v Božom ľude prorockýhlas, stavajú nás pred potrebu zmieriť sa. Takýto prorocký hlas umožňuje, aby sa ľud zhromaždil k činu v obnovenej jednote. 

  • Keď sa snažíme byť zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku sme povolaní hľadať Pána a jeho pokoj, ako píše žalmista.

Otázky

  1. Spomínate si na nejakú príležitosť, keď prorocké pomenovanie bolestného konfliktu v cirkvi bolo začiatkom obnoveného zápasu smerujúceho k väčšej jednote?

  2. Ktoré otázky stále spôsobujú rozdelenia medzi nami - v ekumenickom organizme? Aké cesty smerom k väčšej jednote vidíte?