Čítania

Izaiáš 19, 19-25 Boh im pošle záchrancu
Žalm 139, 1-12 Kam by som mohol odísť pred tvojím Duchom?
Prvý Korinťanom 12, 12-26 A teda ak trpí jeden úd... ak sa dostáva cti jednému údu
Marek 9, 38-41 Kto nie je proti nám, je s nami

Tri body na zamyslenie

  • Izaiáš predvídal deň, kedy Egypťania a Asýrčania budú uctievať Boha spolu s Izraelom ako Boží ľud. Jednota kresťanov tvorí súčasť Božieho zámeru jednoty celého ľudstva, a dokonca je rozhodujúcou v uskutočnení (jednoty) samého vesmíru. Modlíme sa za deň, keď budeme spolu uctievať Boha v jednej viere a jednom eucharistickom spoločenstve.

  • Dary rozličných cirkevných tradícií sú pre nás požehnaním. Rozpoznávanie týchto darov jedni v druhých nás poháňa smerom k viditeľnej jednote.

  • Náš krst nás zjednocuje ako jedno telo v Kristovi. Hoci si ceníme naše jednotlivé cirkvi, Pavol nám pripomína, že všetci, ktorí vzývajú meno Pána, sú spolu s nami v Kristovi, lebo všetci patríme do jedného tela. Neexistuje nikto, komu by sme mohli povedať: „Nepotrebujem ťa“ (Prvý Korinťanom 12, 21).

Otázky

  1. Aké sú znaky toho,
ž
e „patríme Kristovi“?
Ako mo
ž
no pou
ž
i
ť
vyjadrenie „patrím Kristovi“ na rozdelenie kres
ť
anov namiesto ich
zjednotenia?Aké sú znaky toho, že „patríme Kristovi“?  •Ako možno použiť vyjadrenie „patrím Kristovi“ na rozdelenie kresťanov namiesto ich zjednotenia?
  1. Aké sú znaky toho, že „patríme Kristovi“?
  2. Ako možno použiť vyjadrenie „patrím Kristovi“ na rozdelenie kresťanov namiesto ich zjednotenia?