Komentár

Ježiš a jeho učeníci išli z Júdey do Galiley. Samária je medzi týmito dvoma krajinami. V tej dobe  však  vládli  voči  Samárii  a  Samaritánom  isté  predsudky.  Negatívna  reputácia  Samárie vychádzala  z  toho,  že  tam  žila  zmes  rás  a  náboženstiev.  Nebolo  nezvyčajné,  že  sa  použila alternatívna cesta, aby sa cestujúci vyhol vstupu na samaritánske územie. Čo sa v Jánovom evanjeliu myslí tým, keď sa hovorí, že „musel prejsť cez Samáriu“? V tomto prípade ide skôr o Ježišovu voľbu, než o geografickú nevyhnutnosť. Ježiš „musel prejsť cez Samáriu“,  lebo  bolo  nutné,  aby  sa  stretol  s  tým,  čo  je  iné,  odlišné,  čo  sa  často  javí  ako ohrozujúce. Konflikt medzi Židmi a Samaritánmi bol starý. Predkovia Samaritánov sa odtrhli od južného kráľovstva,  kde  sa  vyžadovala  účasť  na  centrálnej  bohoslužbe  v  Jeruzaleme  (Prvá  kniha kráľov  12).  Neskôr,  keď Asýrčania  napadli  Samáriu  a  odvliekli  veľa  miestnych  obyvateľov, prišlo  na  toto  územie  mnoho  cudzincov  s  ich  bohmi  či  božstvami  (2.  kniha  kráľov  17,  24  – 34). Pre Židov sa stali Samaritáni „zmiešaným a nečistým“ ľudom. Neskôr čítame v Jánovom evanjeliu,  že  keď  chceli  Židia  zdiskreditovať  Ježiša,  obvinili  ho  takto: „Nehovoríme  vari dobre, že si Samaritán, aže si posadnutý zlým duchom?“ (Ján 8, 48). Samaritáni  mali  zasa,  naopak,  problém  prijať Židov  (Ján 4,  8).  Zranenia  z  minulosti  sa  ešte zväčšili,  keď  okolo  roku  128  pred  Kristom  židovský  vodca  Ján  Hyrkán  zničil  chrám vybudovaný Samaritánmi na vrchu Gerazim, kde praktizovali svoj kult. Najmenej pri jednej príležitosti sa aj v Lukášovom evanjeliu uvádza, že Ježiš nebol vítaný v samaritánskom meste len  z  toho  dôvodu,  že  išiel  do  Júdey  (Lukáš 9,  52).  Takže  odpor  voči  dialógu  bol  na  oboch stranách. Ján jasne hovorí, že to Ježiš sa rozhodol „ísť cez Samáriu“; on ide aj k inému, nielen k svojmu ľudu. Takto nám ukazuje, že izolovanie sa od tých, ktorí sú iní, a nadväzovanie vzťahov len s tými, ktorí sú nám podobní, je sebapoškodzujúce ochudobňovanie. Práve dialóg s tými, ktorí sú odlišní, nám umožňuje rásť. 
 
Otázky
  1. Čo to pre mňa a moje spoločenstvo vo viere znamená, „musieť ísť cez Samáriu”?  
  2. Aké  kroky  urobila  moja  cirkev,  aby  sa  stretla  s  inými  cirkvami  a  čo  sa  tieto  cirkvi jedna od druhej naučili?