Komentár 
 
Ježiš  potrebuje  pomoc.  Po  dlhej  ceste  sa  objaví  únava.  Vyčerpaný  horúčavou  poludnia, pociťuje  hlad  a  smäd  (porov. Ján  4,  6).  Ježiš  je  navyše  cudzinec;  nachádza  sa  na  cudzom území a studňa patrí ženinmu ľudu. Ježiš je smädný a Samaritánka pripomína, že nemá vedro, aby si nabral vodu. Potrebuje vodu, potrebuje jej pomoc: každý potrebuje pomoc! Mnohí  kresťania  sú  presvedčení,  že  len  oni  majú  všetky  odpovede,  a  preto  od  nikoho nepotrebujú  pomoc.  Veľa  stratíme,  ak  zostaneme  pri  takomto  názore.  Nikto  z  nás  nemôže dosiahnuť na dno studne božského, a preto si viera vyžaduje, aby sme sa stále hlbšie do  tohto  tajomstva.  Nemôžeme  to  však  urobiť,  ak  sa  budeme  izolovať.  Potrebujeme  pomoc našich  kresťanských  bratov  a  sestier.  Iba  tak  budeme  môcť  preniknúť  do  hĺbok  Božieho tajomstva. Spoločným  bodom  našej  viery,  bez  ohľadu  na  to,  ku  ktorej  cirkvi  patríme,  je  to,  že  Boh  je nepochopiteľným tajomstvom. Hľadanie jednoty medzi kresťanmi nás privádza k uznaniu, že žiadne  spoločenstvo  nemá  všetky  prostriedky  nato,  aby  dosiahlo  hlboké  vody  božstva. Potrebujeme vodu, potrebujeme pomoc: každý potrebuje pomoc! Čím viac rastieme v jednote, požičiavame si navzájom vedrá a zväzujeme kúsky našich povrazov, tým hlbšie načierame do studne božského. Brazílska   domorodá   tradícia   nám   hovorí,   že   múdrosti   sa   máme   priučiť   od   starších a zvedavosti a nevinnosti od detí. Keď už sme pripravení akceptovať to, že potrebujeme jedni druhých, staneme sa akoby deťmi, otvorenými učiť sa. A takto sa pred nami otvorí aj Božie kráľovstvo (porov. Mt 18, 3). Musíme konať, ako konal Ježiš. Musíme sa iniciatívne vybrať do cudzej krajiny a stať sa cudzincami, chovajúc túžbu učiť sa od tých, ktorí sú iní. 
 
Otázky
 
  1. Pamätáte  si  situácie,  v  ktorých  vaša  cirkev  pomohla  inej  cirkvi,  alebo  naopak,  vám pomohla iná cirkev?
  2. Zdráha  sa  vaša  cirkev  prijať  pomoc  od  inej  cirkvi?  Ako  sa  možno  zbaviť  týchto zábran?