Komentár
 
Rozhovor,  ktorý  sa  začína  tým,  že  Ježiš  prosí  o  vodu,  sa  stáva  dialógom,  v  ktorom  Ježišprisľubuje vodu. Neskôr, v tom istom evanjeliu, Ježiš opäť žiada nápoj. „Žíznim“, hovorí na kríži.  A   na   kríži   sa   Ježiš   stáva   tým   sľúbeným   prameňom   vody,   keď   vyteká   z   jeho prebodnutého boku. Túto vodu, tento život prijímame od Ježiša v krste. V nás sa potom stáva vodou, životom, ktorý v nás vyviera, aby sme ho dávali a delili sa oň s druhými.Tu je svedectvo brazílskej ženy, ktorá pila z tejto vody a v ktorej sa táto voda stala prameňom:Sestra Romi, zdravotná sestra z Campo Grande, bola pastorkou turíčnej tradície (Pentecostal tradition).  V  istý  nedeľný  večer  v  jednej  chatrči  v  jej  susedstve,  šestnásťročné  domorodé dievča  Semei  úplne  samo  porodilo  chlapca.  Našli  ju  na  zemi,  celú  krvavú.  Sestra  Romi  ju vzala  do  nemocnice.  Začalo  sa  pátranie  po  tom,  kde  je  Semeina  rodina.  Našli  ju,  no  oni  sa k nej nechceli priznať. Semei a jej dieťa nemali kam ísť. Sestra Romi si ich vzala k sebe, do svojho skromného príbytku. Nepoznala Semei a v Campo Grande vládnu voči domorodému obyvateľstvu   veľké   predsudky.   Semei   mala   naďalej   veľké   zdravotné   problémy,   ale veľkodušnosť sestry Romi spôsobila, že aj ďalší susedia prejavili rovnakú ochotu pomôcť. Istá  mladá  mamička,  katolíčka Veronika,  kojila  Semeino  dieťa,  pretože  ona  nemohla.  Semei pomenovala svojho syna Lukáš Natanael a po istom čase sa s ním mohla odsťahovať z mesta na farmu. Nikdy však nezabudla na láskavú pomoc sestry Romi a jej susedov.Voda, ktorú dáva Ježiš, voda sestry Romi, ktorú prijala v krste, sa v nej stala prameňom živej vody  pre  Semei  a  jej  dieťa.  Jej  svedectvo  povzbudilo  Rominých  susedov,  aby  sa  rovnaká krstná  voda  stala  v  nich  prameňom  a  zdrojom  živej  vody.  Voda  krstu  prúdiaca  do  života  sa stáva  aktívnym  ekumenickým  svedectvom  kresťanskej  lásky,  predchuťou  večného  života, ktorý nám sľúbil Ježiš.Potrebujeme  takéto  konkrétne  gestá,  ako  sú  tieto  skutky  obyčajných  ľudí,  aby  sme  rozvíjali bratské spoločenstvo. Ony svedčia o evanjeliu a význame ekumenických vzťahov. 
 
Otázky 
 
  1. Ako  interpretujete  Ježišove  slová,  že  cez  neho  sa  môžeme  stať„prameňom  vody prúdiacej do večného života“ (Ján 4, 14)?
  2. Kedy ste zažili, že kresťania boli prameňmi živej vody pre vás a pre druhých?  3.K akým situáciám vo verejnom živote by sa mali cirkvi jednohlasne vyjadriť, aby sa stali prameňmi živej vody?