Komentár
 
S  premeneným  srdcom  vychádza  Samaritánka  na  misiu.  Ohlasuje  svojmu  ľudu,  že  našla Mesiáša.  Mnohí  uverili  v  Ježiša, „pre  slovo  ženy“ (Ján  4,  39).  Sila  jej  svedectva  vychádza z premeny jej života, ktorú spôsobilo stretnutie s Ježišom. Vďaka svojej otvorenosti spoznala v cudzincovi „prameň vody prúdiacej do večného života“ (Ján 4, 14). Misie sú kľúčovým prvkom kresťanskej viery. Každý kresťan je povolaný ohlasovať Pánovo meno. Pápež František povedal misionárom: „Kdekoľvek pôjdete, urobíte dobre, ak si budete vždy myslieť, že Boží Duch tam prišiel už pred vami“. Misie nie sú prozelytizmom. Tí, ktorí skutočne  ohlasujú  Ježiša,  sa  približujú  k  druhým  v  láskyplnom  dialógu,  otvorenom  pre vzájomné  poučenie  a  rešpektujúcom  rozdiely.  Naše  poslanie  si  od  nás  vyžaduje,  aby  sme  sa naučili piť zo živej vody bez toho, že sa zmocníme studne. Studňa nám nepatrí. Skôr čerpáme život zo studne, studne živej vody, ktorú nám dal Kristus. Naše poslanie musíme plniť slovami i svedectvom. Usilujme sa prežívať, čo hlásame. Nebohý brazílsky  arcibiskup  Helder  Camara  raz  povedal,  že  mnohí  sa  stali  ateistami  preto,  že  boli sklamaní  veriacimi  ľuďmi,  ktorí  nepraktizovali  to,  čo  hlásali.  Svedectvo  ženy  priviedlo  jej spoločenstvo  k  viere  v  Ježiša,  pretože  jej  bratia  a  sestry  videli  súlad  medzi  jej  slovami  a  jej vlastnou premenou. Ak sú naše slová a svedectvo autentické, svet ich bude počúvať a uverí. „Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli?“ (Rim 10, 14).  
 
Otázky
 
  1. Aký je vzťah medzi jednotou a misiami?
  2. Poznáte ľudí vo vašom spoločenstve, ktorých životný príbeh je svedectvom o jednote?