Komentár
 
Viac ako desaťročie pôsobí v Lotyšsku Chemin Neuf, medzinárodné katolícke spoločenstvo s ekumenickým povolaním. Jeho členmi sú katolíci i evanjelici. Spolu zažívajú radosť, ktorá pramení zo spoločenstva s Kristom a takisto bolesť nejednoty. Ako znamenie tohto rozdelenia kladú prázdnu paténu a kalich na oltár počas večernej modlitby. Ich skúsenosť inšpirovala toto zamyslenie. 
 
  • Rozdelenie medzi kresťanmi je prekážkou evanjelizácie. Svet nemôže uveriť, že sme Ježišovými učeníkmi, kým našej vzájomnej láske niečo chýba. Cítime bolesť z tohto rozdelenia,  keď  nemôžeme  spolu  prijímať telo a krv Kristovu v Eucharistii – sviatosti jednoty. 
  • Zdrojom našej radosti je náš spoločný život v Kristovi. Žiť každý deň náš život spoločenstva znamená vítať, milovať, slúžiť, modliť sa, a prinášať svedectvo spolu s kresťanmi z rozličných  tradícií. Je to perla obrovskej  hodnoty, ktorú nám dáva  Duch Svätý. 
  • Noc pred svojou smrťou sa Ježiš modlil za jednotu a lásku medzi nami. Dnes dvíhame naše ruky a modlíme sa s Ježišom za jednotu kresťanov. Modlíme sa za biskupov, ordinovaných  služobníkov, a členov všetkých našich cirkví. Modlíme sa, aby nás Duch Svätý všetkých viedol po tejto ceste jednoty.
Otázky
 
  1. Ako sa pozeráme na kresťanov z iných cirkví? Sme pripravení prosiť o odpustenie pre predsudky voči nim?
  2. Čo môže každý z nás urobiť, aby sme zmenšovali rozdelenie medzi kresťanmi?