Komentár
 
Tieto úvahy boli inšpirované producentmi kresťanského programu Vertikale, ktorý sa vysiela v nedeľu ráno. Náročná úloha zachovať tento kresťanský hlas v Lotyšskej národnej televízii ich naučila, že len  vtedy, keď sa naučíme vnímať ostatných kresťanov ako bratov a sestry, môžeme sa odvážiť priniesť Božie slovo do verejného priestoru. 
 
  • V dnešnom svete viac ako kedykoľvek sa slová rinú ako potopa do našich domovov: už nielen z našich rozhovorov, ale z televízie, rádia a teraz už aj zo sociálnych médií. Tieto slová majú moc budovať, ale tiež búrať. Mnoho z tohto oceánu slov sa zdá nezmyselné –je to skôr odvádzanie pozornosti než potrava pre dušu. 
  • Človek sa môže utopiť v takom oceáne, kde nie je žiadne posolstvo, ktorého by sme sa chytili. Ale my sme počuli slovo záchrany, hodili nám ho ako záchranné lano. Volá nás do spoločenstva, a priťahuje nás k jednote s ostatnými, ktorí ho tiež počuli. Kedysi sme neboli ľudom, ale teraz sme ľudom Božím. 
  • Ba čo viac, sme kňazským ľudom. Zjednotení s ostatnými, ktorí prijali jeho slovo, naše slová už nie sú len kvapky stratené v oceáne. Teraz máme mocné slovo, ktoré musíme zvestovať. Zjednotení ho môžeme hlásať mocne: Ješua(Ježiš, hebr.) – Boh zachraňuje.
Otázky
 
  1. Ktoré osobné ambície, aký duch súperenia, falošné domnienky o iných kresťanoch, hnev, zlosť alebo zatrpknutosť voči nim zastierajú našu zvesť evanjelia?
  2. Kto počuje naše životodarné slovo?