Komentár
 
Kresťanská nejednota bolí. Cirkvi trpia pre svoju neschopnosť zjednotiť sa ako jedna rodina pri  Pánovom stole, trpia pre rivalitu a dejiny súperenia. Jedna odpoveď na nejednotu sa objavila v roku 2005 vo forme ekumenického časopisu „Kas Mus Vieno?“ (Čo nás zjednocuje?) Skúsenosť pri tvorbe tohto časopisu podnietila toto zamyslenie. 
 
  • Jozef má sen, ktorý je posolstvom od Boha. Keď však Jozef hovorí o tomto sne svojim bratom, reagujú s hnevom a násilne, lebo zo sna vyplýva, že sa mu musia pokloniť. Nakoniec hladomor doženie bratov do Egypta a oni sa klaňajú Jozefovi. Nie je to však moment poníženia a potupy, ktorého sa báli, ale chvíľa zmierenia a milosti. 
  • Ježiš, podobne ako Jozef, nám odhaľuje víziu, posolstvo o živote kráľovstva jeho Otca. Je to vízia jednoty. Ale ako Jozefových bratov aj nás tá vízia a to, čo sa zdá, že so sebou prináša, často nahnevá, pobúri a naplní strachom.  Vyžaduje, aby sme sa podrobili a sklonili pred Božou vôľou. Bojíme sa jej, lebo máme strach, že by sme niečo mohli stratiť. Ale tá vízia nie je o strate. Je naopak o znovuzískaní bratov a sestier, ktorých sme stratili, o znovuzjednotení rodiny. 
  • Napísali sme mnoho ekumenických dokumentov, ale víziu kresťanskej jednoty nevystihneme len v spoločných vyhláseniach, hoci sú dôležité. Jednota, ktorú si Boh túžobne pre nás želá; vízia, ktorú nám predkladá, ďaleko presahuje čokoľvek, čo dokážeme vyjadriť v slovách alebo obsiahnuť v knihách. Táto vízia musí byť stelesnená v našich životoch a v modlitbe a misii, ktorú konáme spoločne s našimi bratmi a sestrami. Nadovšetko sa uskutočňuje v láske, ktorú preukazujeme jedni druhým.
 
Otázky
 
  1. Čo to znamená položiť naše vlastné sny o kresťanskej jednote ku Kristovým nohám?
  2. Akým spôsobom Pánova vízia jednoty volá dnes Cirkvi k obnove a zmene?