Eucharistické zázraky

Eucharistický zázrak v Guadalajara, Mexiko

Eucharistický zázrak v Guadalajara, Mexiko
“Je to čas veľkého požehnania pre našu komunitu i pre celý svet” povedal kňaz José Dolores Castellanos Gudiño na jav, ktorý nastal v jeho farnosti po tom, ako z konsekrovanej hostie vypríštila krv. Pomedzi piesne, tlieskanie a slzy, stoja dlhé fronty ľudí, ktorí s  mobilnými telefónmi chcú...

Ukradnutá hostia v Alatri

Ukradnutá hostia v Alatri
  V južnej časti Lazia, v provincii Frosinone, leží starobylé mesto Alatri s katedrálnou bazilikou sv. apoštola Pavla. Tam je uložená relikvia zázraku, zvaného „Stelesnená hostia“, ktorý sa udial roku 1228. Relikvia, tj. kúsok hostie, premenený v mäso, má ale tvar...

Eucharistický zázrak v Buenos Aires

Eucharistický zázrak v Buenos Aires
  Oslabenie viery v skutočnú prítomnosť zmŕtvychvstalého Krista v Eucharistii je jedným z podstatných prejavov krízy duchovného života. Ježiš chce oživiť našu vieru v jeho prítomnosť v Eucharistii, a preto nám v priebehu dejín Katolíckej cirkvi dáva znamenia – eucharistické...

Tri eucharistické zázraky v jednom meste

Tri eucharistické zázraky v jednom meste
  V Toskánsku, v meste umenia - vo Florencii, sú v chráme sv. Ambróza uložené relikvie dvoch zázrakov. Jeden sa uskutočnil v roku 1230, druhý 1595. Chrám sv. Ambróza bol postavený pred rokom 1000. Rovno pápež Klement IV. V bule z roku 1266 ho vyhlasuje za...

Šesť Hostií v Daroke

Šesť Hostií v Daroke
  Dlhé roky bojoval statočný španielsky kráľ Jakub I., nazývaný Dobyvateľ, aby zbavil Baleáry hrozného jarma mohamedánov. Keď oslobodil malebné ostrovy Mallorcu a Minorcu z moci Polmesiaca, tiahol so svojím vojskom proti Valencii. Cestou vybudoval na hore Cadol silnú pevnosť, kde...

Najznámejší eucharistický zázrak - Lanciano

Najznámejší eucharistický zázrak - Lanciano
Približne v roku 700 došlo v Lanciane v Taliansku k úplnej premene veľkej svätej Hostie na mäso a vína na krv. V abruzzskej oblasti sa rozkladá v kopcoch niekoľko kilometrov od Jadranského mora mesto Lanciano, preslávené prvým eucharistickým zázrakom. Toto...

Eucharistický zázrak v poľskom mestečku Sokółka

Eucharistický zázrak v poľskom mestečku Sokółka
Svedkami eucharistického zázraku sme pri každej svätej omši, keď Ježiš tajomným spôsobom premieňa podstatu chleba a vína prostredníctvom konsekračných slov kňazov na svoje Telo a Krv. Napriek tomu história svedčí o mnohých neobyčajných zjavoch spojených s premenou eucharistických spôsobov na...
TIP:

Odporúčame Vám knihu Eucharistia
(Zachej.sk)