O Panne Márii

Plačúca Madonna zo Syrakúz

Plačúca Madonna zo Syrakúz
  V Syrakúzach na Sicílii, v chudobnom robotníckom domčeku, žili novomanželia Jannusovci - Angelo a Antónia. Boli komunisticky orientovaní a vlažní vo viere. Ako svadobný dar dostali reliéfový obraz Nepoškvrneného Srdca Panny Márie - odliatok z vypálenej hliny. Podľa starého zvyku si ho...