Príbehy a zamyslenia

Zozbierané od mnohých autorov...

27. Optimistka

27. Optimistka
Bola raz jedna skupina žabiek, ktoré sa chceli pretekať. Chceli sa dostať na veľmi vysokú vežu. Na atrakciu sa prišlo pozrieť veľmi veľa divákov, aby si pozreli súťaž a povzbudzovali žabky. Súťaž sa začala... Ale z prítomných divákov nikto neveril, že sa niektorej zo žabiek podarí dostať sa na...

26. Drevená miska

26. Drevená miska
Bol raz jeden starček, ktorý bol už veľmi starý, zle videl, dobre nepočul a ani zuby už žiadne nemal. Keď jedol, jedlo mu padalo z úst na zem. Jeho syn a nevesta ho preto nepozývali ku stolu, kde jedávali oni sami . Jedlo mu nosili za kachle, kde sedával stále v kúte kuchyne. Jedného dňa, keď...

25. Rozdiel medzi ľuďmi

25. Rozdiel medzi ľuďmi
Otec jednej veľmi bohatej rodiny zobral raz svojho syna na vidiek s úmyslom ukázať mu, v akej biede niektorí ľudia žijú. Pár dní a nocí strávili na istom malom hospodárstve, ktoré vlastnila pomerne chudobná rodina. Keď sa vracali domov, otec sa syna pýta, ako sa mu výlet páčil. "To bolo úžasné,...

24. V obchode

24. V obchode
  Jednému chlapcovi sa zdalo, že sa ocitol vo veľkom obchode. Za pultom ako predavač stál anjel. "Čo tu predávate?" opýtal sa chlapec. "Všetko, čo si praješ," odpovedal krátko anjel. Chlapec začal vypočítavať svoje priania. "Prial by som si, aby skončili všetky vojny na svete, aby bola všade...

23. Ľúbostný list

23. Ľúbostný list
  Raz na narodeniny dostala princezná od svojho snúbenca ťažký nezvyčajný balíček okrúhleho tvaru. Celá netrpezlivá ho zvedavo otvorila a našla... kanónovú guľu. Sklamaná a rozzúrená prudko hodila čiernu bronzovú guľu o zem. Vonkajší obal gule sa nárazom otvoril a v ňom sa objavila menšia...

22. Aj "nie" je odpoveď

22. Aj "nie" je odpoveď
  Ondrej mal len jedno veľké želanie: bicykel. Žltý bicykel s kopou doplnkov, ktoré videl vo výklade jedného obchodu. Nedokázal na neho nemyslieť. Videl ho v snoch, v hrnčeku s kakaom, v postave Karla Veľkého v učebnici dejepisu. Ale Ondrejova maminka musela dať peniaze ešte za veľa vecí a...

21. To stačí

21. To stačí
  Istý kraj postihlo strašné sucho. Tráva najprv zožltla a potom uschla. Hynuli aj kríky a slabšie stromy. Z neba nespŕchla ani kvapka a ráno sa neobjavil na zemi ani len tieň občerstvujúcej rosy. Sucho bolo zo dňa na deň trýznivejšie. Dokonca aj silné staré stromy, ktoré ponárali svoje korene...

20. Prasknuté hlinené nádoby

20. Prasknuté hlinené nádoby
  Istý nosič vody v Číne mal dve veľké hlinené nádoby. Viseli na koncoch palice, ktorú nosil na krku. Na jednej bola prasklina, kým tá druhá bola bezchybná a vždy niesla plnú mieru vody. Na konci dlhej cesty, ktorej trasa bola od potoka až k domu, v prasknutej nádobe ostala voda už len do...

19. Dáždnik

19. Dáždnik
  Polia boli vysušené a popraskané pre nedostatok dažďov. Bledé a ožltnuté listy utrápene viseli z konárov. Z lúk zmizla tráva. Ľudia žili v napätí a nervózne skúmali krištáľovo modré nebo. Rozpálené týždne plynuli jeden za druhým. Celé mesiace nespadla ani kvapka vody. Miestny duchovný...

18. Dvere

18. Dvere
  Jeden slávny obraz predstavuje Ježiša v tmavej záhrade. Ľavou rukou dvíha lampu, ktorá osvetľuje výjav, a pravou klope na ťažkú hrubú bránu. Keď obraz prvýkrát vystavili, jeden návštevník upozornil na pozoruhodný detail. "Na vašom obraze je chyba. Brána nemá kľučku." "To nie je...