Príbehy a zamyslenia

Zozbierané od mnohých autorov...

7. Vedel si to

7. Vedel si to
  Aby mládencov z jedného indiánskeho kmeňa uznali za dospelých, musia sa podrobiť obradnej skúške. Spočíva v tom, že dokážu žiť v prísnom osamotení. Jeden z nich sa raz vybral do nádhernej doliny, žiariacej zeleňou a kvetmi. Ako sa tak pozeral po vrchoch, ktoré zvierali údolie, upútal ho...

6. Cudzia polievka

6. Cudzia polievka
  Vo veľkej samoobslužnej reštaurácii si staršia pani vzala tanier polievky, dala si ho na tácku, zaplatila a tácku položila na prázdny stôl. Tašku zavesila na stoličku a už si sadala, aby ochutnala rozváňajúcu horúcu polievku, keď si uvedomila, že si zabudla vziať lyžičku. Vstala a išla k...

5. Ideál

5. Ideál
  Učiteľ učil, že sa nedá žiť bez nejakého ideálu, bez cieľa, bez utópie. Aby vysvetlil, prečo je potrebný ideál, ukázal odvážnemu mladíkovi modrú čiaru na horizonte: „Tam musíš dôjsť, to je tvoj cieľ!“ Mladík odišiel rýchlym krokom. Dosiahol prvé vŕšky, ale modrá čiara sa presunula za reťaz...

4. Brána

4. Brána
Prvý raz sa to stalo, keď mal šesť rokov. Poskakoval po ulici a zrazu uprostred dlhého bieleho múru uvidel zelenú bránku. Akoby ho pozývala. Zdalo sa, že hovorí: „Otvor ma a vstúp!” Otvoril teda bránku dokorán a vošiel. Zrazu bol v tej najúžasnejšej záhrade, akú si kedy dokázal predstaviť. Všetko...

3. Byť sám sebou

3. Byť sám sebou
Prechádzal som sa záhradou psychiatrickej kliniky. Zazrel som mladíka, ktorý so záujmom čítal knihu o filozofii. Od ostatných pacientov sa značne odlišoval správaním a evidentne dobrým mentálnym zdravím. Sadol som si vedľa neho a prihovoril sa: „Myslím si, že nie ste na správnom mieste. Čo tu...

2. Domček na vidieku

2. Domček na vidieku
Istý muž žil v meste. Na vidieku mal domček, čo zdedil po rodičoch. Rozhodol sa, že ho predá. Stretol sa s priateľom básnikom a požiadal ho, aby mu pomohol napísať inzerát, ktorý by uverejnil v novinách a na internete. „Chcem predať tú búdu, čo mám na vidieku. Veď vieš, ktorú. Napíšeš mi...

1. Prečo sú ruže červené?

1. Prečo sú ruže červené?
Učiteľ v štvrtej triede gymnázia dal ako tému na úlohu otázku: Prečo je svet taký, aký je? Jedna sedemnásťročná študentka odpovedala ďalšími otázkami. Myslela si, že všetko zbabrala, ale učiteľ ju požiadal, aby svoju úlohu v triede prečítala nahlas. Na prekvapenie všetci spolužiaci stíchli a...